Top
  >  KRAJANSKÝ ŽIVOT / MANJINSKI ŽIVOT   >  Volební valná hromada České obce Bjelovar / Izborna skupština Češke obeci Bjelovar

Volební valná hromada České obce  Bjelovar – Na volebním shromáždění České obce Bjelovar, které se konalo 24. února, byla zhodnocena chvályhodná činnost spolku v uplynulém roce. Důvěru k vedení Obce v novém mandátním období získala stará/nová předsedkyně Miruška Lončarová, s velkou pochvalou za dosavadní práci. Zvolený byli také nový správní a dozorčí výbor. O aktuálním počtu členů a bohaté činnosti každé ze spolkových skupin hovořili jejích vedoucí lidé. Četní hosté blahopřáli České obci k mimořádným výsledkům, a po oficiální části shromáždění vystoupila pěvecká skupina Kateřina za doprovodu hudební skupiny Staří přátelé.

Izborna skupština Češke obeci Bjelovar – Na izbornoj skupštini Češke obeci Bjelovar održanoj 24. veljače analizirana je hvalevrijedna aktivnost društva u proteklog godini. Povjerenje za vođenje društva u novom mandatu, uz mnogo pohvala za dosadašnji rad, dobila je stara-nova predsjednica Miruška Lončar. Izabrani su također i novi upravni i nadzorni odbor. O brojnim nastupima i aktualnom broju članova u svakoj od sekcija društva govorili su njihovi voditelji. Na iznimnim rezultatima društvu su čestitali brojni gosti a nakon službenog dijela skupštine nastupila je pjevačka skupina Kateřina uz pratnju glazbenog sastava Stari prijatelji.

Sažetke pripremio: Alen Janota

Autor izvornog teksta: Maria Selichar

Autor fotografije: Marcel Selichar