O nás / O nama

Blog

OZNÁMENÍ / NAJAVE

Kontakt

Top

#KATEGORIE / #KATEGORIJE

Různé rubriky o krajanské činnosti / Razne rubrike o aktivnostima češke manjinske zajednice.

#NN Jednota

Základní činností Novinového nakladatelství Jednota je propagace
českého jazyka, kultury a tradic,

které si naši čeští předkové v 19. století přinesli s sebou na území dnešní Chorvatské republiky. Vydáváme týdeník Jednotu, časopis pro děti Dětský koutek, periodikum Český lidový kalendář (1953) a Přehled kulturních, literárních, školských a historických otázek (1962).

#NIU Jednota

Osnovna djelatnost Novinsko izdavačke ustanove Jednota je promoviranje
češkog jezika, kulture i tradicije,

koje su naši češki preci u 19. stoljeću donijeli na područje današnje Republike Hrvatske. Izdajemo tjednik Jednotu, dječji časopis Dječji kutak, godišnjak Češki pučki kalendar (1953) te Pregled kulturnih i literarnih, školskih i povijesnih pitanja (1962).

NAŠI PARTNEŘI / Naši partneri

Naši partneri

SUFINANCIRANO IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA PUTEM SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE RH, UREDA ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA RH TE SAVEZA ČEHA U RH.
SPOLUFINANCOVÁNO ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU PROSTŘEDNICTVÍM RADY PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY RCH, ÚŘADU PRO LIDSKÁ PRÁVA A PRÁVA NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN A SVAZU ČESKÉ REPUBLIKY RCH.