Top
  >  KRAJANSKÝ ŽIVOT / MANJINSKI ŽIVOT   >  Přednáška Chorvaté v Maďarsku / Predavanje o Hrvatima u Mađarskoj

Přednáška Chorvaté v Maďarsku – V atriu Svazu Čechů proběhla 22. února přednáška o dějinách a současném postavení, organizaci, kultuře a školství chorvatské menšiny v Maďarsku. Na toto téma přednášel dr. sc. Stjepan Blažetin, ředitel Vědeckého ústavu Chorvatů v Maďarsku a zároveň vedoucí Katedry chorvatského jazyka a literatury Filozofické fakulty Univerzity v Pětikostelí (Pécs). Podle sčítání lidu v roce 2022 je příslušníků chorvatské menšiny v Maďarsku přes 19 tisíc a mluvčích chorvatštiny o něco více než osm tisíc. Jako jedna ze třinácti státem uznaných menšin mají Chorvaté v Maďarsku právo na samosprávu ve vzdělávání, kultuře a médiích stanovené zákonem.

Predavanje o Hrvatima u Mađarskoj – U atriju Saveza Čeha u Daruvaru održano je 22. veljače predavanje o povijesti te sadašnjem položaju, organiziranosti, kulturi i školstvu hrvatske manjinske zajednice u Mađarskoj. Predavač je bio dr. sc. Stjepan Blažetin, ravnatelj Znanstvenog instituta Hrvata u Mađarskoj te predstojnik katedre za hrvatski jezik i kulturu Filozofskog fakulteta u Pečuhu. Prema popisu stanovništva iz 2022. godine u Mađarskoj živi 19 tisuća pripadnika hrvatske nacionalne manjine a nešto više od osam tisuća kao materinski jezik navodi upravo hrvatski. Kao jedna od trinaest državno priznatih manjina u Mađarskoj Hrvati imaju prava na samoupravu u obrazovanju, kulturi i medijima propisana zakonom.

Sažetke pripremio: Alen Janota

Autor izvornog teksta: Željko Podsednik

Autor fotografije: Željko Podsednik