Top
  >  KRAJANSKÝ ŽIVOT / MANJINSKI ŽIVOT   >  Valná hromada a vánoční koncert v Lipovci / Godišnja skupština i božićni koncert u Ljudevit Selu

Valná hromada a vánoční koncert v Lipovci – Konec roku je tradičně obdobím, kdy se analyzuje celoroční práce a sčítají se výsledky. Učinila tak také Česká beseda Lipovec při řádném valném shromáždění. Přítomní členové si vyslechli zprávu o činnosti spolku a obvodní školy a schválili pracovní a finanční plán na příští rok. Po oficiální části se konal vánoční koncert, ve kterém vystoupily domácí skupiny a hostující dětská divadelní skupina České besedy Horní Daruvar. Tvůrčí skupina České besedy Lipovec na stánku vystavila vánoční ozdoby.

Godišnja skupština i božićni koncert u Ljudevit Selu – Kraj godine tradicionalno je vrijeme kada se analizira cjelogodišnji rad i zbrajaju rezultati. Učinila je tako i Češka beseda Ljudevit Selo na redovnoj godišnjoj skupštini. Okupljeni članovi saslušali su izvještaj o radu društva i područne škole te usvojili plan rada i financijski plan za iduću godinu. Nakon službenog dijela skupštine održan je božićni koncert na kojemu su nastupile domaće skupine te gostujuća dječja kazališna skupina Češke besede Gornji Daruvar. Kreativna skupina Češke besede Ljudevit Selo izložila je prigodne božićne ukrase.

Sažetke pripremio: Alen Janota

Autor izvornog teksta: Alen Janota

Autor fotografije: Alem Janota, Beseda