Top
  >  OZNÁMENÍ / NAJAVE   >  Zveme vás na krajanské událostí: květen 2024

ČESKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. A. KOMENSKÉHO DARUVAR

Čtvrtek 2. května

Jarní besídka

ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB

Sobota 4. května

Zatancujme polku v Záhřebu
– taneční dílna pro dospělé

Český národní dům
v Šubićově 20, 9.30 h

ČESKÁ BESEDA DARUVAR

Sobota 4. května

Divadelní večer

Vystoupí české besedy Lipovec, Dolany a Šibovec a Daruvar.

Český dům v Daruvaru, 20 h

ČESKÁ BESEDA DARUVARSKÝ BRESTOV

Neděle 5. května

Kreativní dílna

Účinkují české besedy Lipovlany, Horní Daruvar, Lipovec a Dežanovec
a Matice důchodců Daruvar

Český dům v Daruvarském Brestově, 14 h

SVAZ ČECHŮ
A ČESKÁ BESEDA DOLANY

Pátek 10. května

Naše jaro

Přehlídka divadelní, loutkářské a recitátorské tvořivosti dětí

Místní dům v Dolanech, 18 h

ČESKÁ BESEDA HERCEGOVEC

Neděle 12. května

Májová setkání

Vystoupí české besedy Hercegovec a Prekopakra a Matice slovenská Mezurač

Masarykův dům v Hercegovci, 20 h

VALNÉ HROMADY
Sobota 11. května

Záhřeb
Český národní dům v Šubićově 20, 17 h

Lipovlany
Společenský dům v Lipovlanech, 19 h

Prekopakra
s oslavou 20. výročí výstavby Českého domu
Vystoupí domácí skupiny.
Český dům v Prekopakře, 18 h

Neděle 12. května

Daruvarský Brestov
Vystoupí domácí skupiny.
Český dům v Brestově, 15 h