Top
  >  OZNÁMENÍ / NAJAVE   >  Zveme vás na krajanské událostí: duben a květen 2024

ČESKÁ BESEDA DEŽANOVEC

Pátek 5. dubna

100. výročí České besedy Dežanovec

Vystoupí české besedy Daruvarský Brestov, Dolní Střežany a Holubňák, Sdružení Maďarů obce Dežanovec a Sdružení důchodců Dežanovec.

Místní dům v Dežanovci, 19.30 h

ČESKÁ BESEDA ŠIBOVEC

Pátek 5. dubna

Divadelní večírek

Vystoupí české besedy Šibovec a Dolany a hosté.

Společenský dům v Šibovci, 19 h

ČESKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
J. A. KOMENSKÉHO DARUVAR

Pátek 12. dubna

Den otevřených dveří

Začátek v 8 h

ČESKÁ BESEDA KONČENICE

Sobota 13. dubna

Oslava 60. výročí mládežnické taneční skupiny

Český dům v Končenicích, 20 h.

ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB

Sobota 13. dubna

Setkání s umělci z ČR, posezení a společné zpívání

Český dům v Šubićově 20, 19 h

ČESKÁ BESEDA HORNÍ DARUVAR

Sobota 13. dubna

Divadelní premiéra s hostováním

Vystoupí české besedy Lipovec, Záhřeb, Sisak a Horní Daruvar

Místní dům v Horním Daruvaru, 19 h

Čtvrtek 18. dubna

Škola Daruvar – Jarní besídka

Pátek 19. dubna

Škola Daruvar – Den otevřených dveří

19.–21. dubna

Rijeka – Víkend moderního tance

Úterý 23. dubna

Daruvar – Krasomluva – soutěž v recitování dětí

Pátek 26. dubna

Daruvar – Besední večer

Úterý 30. dubna

Horní Daruvar – Stavění májky

Mezurač – Stavění májky, volební valná hromada
a kulturní večer

Sobota 4. května

Daruvar – Hostování divadla z Letohradu