Top
  >  OZNÁMENÍ / NAJAVE   >  Zveme vás na krajanské událostí: duben a květen 2024

ČESKÁ BESEDA KONČENICE

Sobota 13. dubna

Oslava 60. výročí mládežnické taneční skupiny

Český dům v Končenicích, 20 h.

ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB

Sobota 13. dubna

Setkání s umělci z ČR, posezení a společné zpívání

Český dům v Šubićově 20, 19 h

ČESKÁ BESEDA HORNÍ DARUVAR

Sobota 13. dubna

Divadelní premiéra s hostováním

Vystoupí české besedy Lipovec, Záhřeb, Sisak a Horní Daruvar

Místní dům v Horním Daruvaru, 19 h

LIDOVÁ KNIHOVNA A ČÍTÁRNA, ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNA PRO ČESKOU MENŠINU DARUVAR

Sobota 13. dubna

Dílna o Bedřichu Smetanovi

Místnosti knihovny, 10 h

ČESKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. A. KOMENSKÉHO DARUVAR

Čtvrtek 25. dubna

Jarní besídka

Český dům v Daruvaru, 19 h

Pátek 19. dubna

Den otevřených
dveří školy

ČESKÁ BESEDA ZÁHŘEB

Pátek 19. dubna

Koncert sboru Bohemia

Vystoupí Ženský pěvecký sbor České besedy Daruvar a klapa Stentoria Daruvar.

Český dům v Šubićově ul. 20, 19 h

19.–21. dubna

Rijeka – Víkend moderního tance

Úterý 23. dubna

Daruvar – Krasomluva – soutěž v recitování dětí

Pátek 26. dubna

Daruvar – Besední večer

Úterý 30. dubna

Horní Daruvar – Stavění májky

Mezurač – Stavění májky, volební valná hromada
a kulturní večer

Sobota 4. května

Daruvar – Hostování divadla z Letohradu