Top
  >  OZNÁMENÍ / NAJAVE   >  Zveme vás na krajanské událostí: červenec 2024

ČESKÁ BESEDA DOLANY

5.–6. července 2024

Dny české kultury

Pátek 5. července

20:00 Divadelní představení Instalace autora Jakuba Fábela v podání souboru Art Club Ferdinand z Hlásné Třebaně a hudební recitál operního zpěváka Martina Slavíka z ČR

Sobota 6. červencee

Kuchařská vitráž a oslava 50. výročí dechovky

16:00 Příchod účastníků a jarmark
16:30 Otevření výstavy a udílení uznání
17:30 Koncert dechovek
18:30 Veselé závody
19:00 Kulturní program a zábava na školním hřišti

SVAZ ČECHŮ V RCH

12.–17. července

Taneční tábor

Český národní dům v Daruvaru

SVAZ ČECHŮ V RCH
A ČESKÁ BESEDA IVANOVO SELO

Sobota 13. července

Etnoden

10 h Výtvarné sympozium
19 h Staročeský jarmark
a kulturní program

KOORDINACE RAD A PŘEDSTAVITELŮ NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN BJELOVARSKO-BILOGORSKÉHO ŽUPANSTVÍ A BJELOVARSKO-
-BILOGORSKÉ ŽUPANSTVÍ

Sobota 6. července
8. přehlídka menšinové tvořivosti

10 h Gastro-etno nabídka
12 h Kulturně-umělecký program v pavilonu
Centrální park v Bjelovaru