Top
  >  OZNÁMENÍ / NAJAVE   >  Zveme vás na krajanské událostí: červenec 2024

SVAZ ČECHŮ V RCH

12.–17. července

Taneční soustředění

Český národní dům v Daruvaru

SVAZ ČECHŮ V RCH
A ČESKÁ BESEDA IVANOVO SELO

Sobota 13. července

Etnoden

10 h – Výtvarné sympozium
19 h – Staročeský jarmark a kulturní program, ve kterém vystoupí hosté z České republiky, české besedy Prekopakra, Mezurač, Lipovec, Velké a Malé Zdence, Šibovec, Viroviticko-podravského kraje a Ivanovo Selo

Dvůr etnografické sbírky
v Ivanově Sele