Top
  >  SVAZ ČECHŮ / SAVEZ ČEHA   >  Župan Marko Marušić navštívil Svaz Čechů / Župan Marko Marušić posjetio Savez Čeha

Župan Marko Marušić navštívil Svaz Čechů – U příležitosti Mezinárodního dne mateřského jazyka sídlo Svazu Čechů v Daruvaru navštívil 21. února bjelovarsko-bilogorský župan Marko Marušić. Pracovní schůze se konala na podnět zástupkyně župana z řad české menšiny Táni Novotné Golubićové, a měla za cíl posílit spolupráci se Svazem Čechů s účelem zachování českého jazyka, kultury a kulturního dědictví v Bjelovarsko-bilogorském županství. Župana Marušiće a starostu města Daruvaru Damira Lnenička uvítaly představitelky Svazu Čechů, České základní školy J. A. Komenského, NN Jednota a dvou svazových rad, a představily uspořádání, činnost a hlavní cíle menšinových institucí. Po schůzi si M. Marušić prohlédl výstavu v galerii Svazu Čechů a vyzkoušel nové multimediální vybavení.

Župan Marko Marušić posjetio Savez Čeha – Na Međunarodni dan materinskog jezika 21. veljače posjetio je župan Bjelovarsko-bilogorske županije Marko Marušić Savez Čeha u Daruvaru. Radni sastanak, koji je inicirala zamjenica župana iz redova češke manjine Tanja Novotni Golubić, za cilj je imao jačanje suradnje sa Savezom Čeha radi očuvanja češkog jezika, kulture i baštine u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji. Župana Marušića i gradonačelnika grada Daruvara Damira Lneničeka u vili Gross ugostile su predstavnice Saveza Čeha, Češke osnovne škole J. A. Komenskog, NIU Jednota i dvaju savjeta Saveza Čeha te ukratko predstavile ustrojstvo, djelovanje te glavne ciljeve manjinskih institucija. Nakon sastanka župan M. Marušić je posjetio izložbu u galeriji Saveza Čeha te isprobao nove multimedijske sadržaje.

Sažetke pripremio: Alen Janota

Autor izvornog teksta: Alen Janota

Autor fotografije: Alen Janota