Top
  >  ŠKOLY / ŠKOLE   >  Závěrečná besídka české školky v Daruvaru / Završna priredba češkog dječjeg vrtića u Daruvaru

Závěrečná besídka české školky v Daruvaru – Plný sál Českého národního domu v Daruvaru sledoval, jak se nová generace předškoláků loučí se svou oblíbenou školkou. Nejprve vystoupily děti střední, modré skupiny s řadou divadelních her, recitací a písní na téma přírody, její ochrany a ekologie. Předškolní fialová skupina se věnovala různým profesím, např. pekař, kuchař, řezník, švadlena, švec, zedník, hodinář… Vychovatelka Željka Zadrová poděkovala učitelkám angličtiny a češtiny za spolupráci. Za veškerou péči, pozornost a lásku věnovanou jejich dětem jménem rodičů vychovatelkám, asistentkám a ředitelce poděkovala Josipa Ružičková.

Završna priredba češkog dječjeg vrtića u Daruvaru – Puna dvorana Češkog narodnog doma u Daruvaru pratila je kako se nova generacija predškolaca priredbom oprašta od svog omiljenog vrtića. Najprije su nastupila djeca srednje, plave skupine s nizom igrokaza, recitacija i pjesama na temu prirode, njene zaštite i ekologije. Predškolska ljubičasta skupina posvetila se raznim zanimanjima, kao što su pekar, kuharica, mesari, krojačica, postolar, zidar, urar… Odgojiteljica Željka Zadro zahvalila je učiteljicama engleskog i češkog na suradnji, a Josipa Ružička je u ime roditelja zahvalila odgojiteljicama, asistenticama i ravnateljici za svu brigu, pažnju i ljubav posvećenu njihovoj djeci.

Sažetke pripremio: Alen Janota

Autor izvornog teksta: Željko Podsednik

Autor fotografija: Željko Podsednik