Top
  >  MINULOST / PROŠLOST   >  Proč jsou svátky vždy tak krátký? / Zašto su blagdani uvijek tako kratki?

Proč jsou svátky vždy tak krátký? – „I když ještě všichni žijeme ve znamení Nového roku, novoročních oslav, blahopřání, tisknutí rukou, a ne často i hučení v hlavě a kocoviny, konečně je po svátcích. A i když tatínka ještě neomrzelo hrát si s elektrickým vláčkem anebo letadýlkem na dálkové ovládání, které předtím věnoval klukovi pod stromeček, maminka si říká zaplať pámbu, že je to za námi, takhle by to dál nešlo. Vždyť, život jakoby na chvíli zastavil čas a všechno dění se točilo jen kolem Silvestra, vítání nového roku…“

O ukončení svátků, o kterých se čas „jen na chvíli“ pozastavil, takto psala Jednota číslo 3 v roce 1974. Dále je v textu také uvedeno, jak byl nový rok uvítán v jednotlivých osadách. Díky snahám novinářů a dopisovatelů dnes víme, že v Lipovci bylo uvítání nového roku opravdu záviděníhodné a také v Daruvaru bylo moc hezké a sešla se tam stará známá dobrá společnost. V Dežanovci a Končenicích si přípravu přivítání nového roku vzali na starost členové dobrovolných hasičských spolků a v Brestově se konaly dokonce dvě zábavy. V Bele Crkvě byla silvestrovská zábava s tombolou a v Kruščici začala oslava příchodu nového roku na Silvestra a pokračovala ještě 1. a 2. ledna. V Malých Zdencích zábava nebyla ani na Silvestra, ani na Nový rok, jelikož se podle dopisovatele pořádání v této vesnici nevyplácelo. Z článku se také dozvídáme, že do Dolan a do České mateřské školy koncem roku 1973 tradičně zavítal děda Mráz.

Zašto su blagdani uvijek tako kratki? – „Iako još svi živimo u znaku Nove godine, novogodišnjih proslava, čestitanja, rukovanja, a često i zujanja u glavi i mamurluka, blagdani su konačno iza nas. Iako tati nije bilo mrsko igrati se s električnim vlakićem ili avionom na daljinsko upravljanje koje je prije toga dao sinu pod bor, mama kaže hvala Bogu da je gotovo, dalje to više ne bi išlo. Pa život kao da je na trenutak zaustavio vrijeme i sve se vrtilo samo oko Silvestrova, oko dočeka nove godine…”

Tako je o okončanju blagdana, kada se vrijeme „samo na trenutak” zaustavilo,  pisala Jednota broj 3 u 1974. Dalje se u tekstu navodi kako je nova godina bila dočekana u pojedinim mjestima. Zahvaljujući naporima novinara i dopisnika, danas znamo da je u Ljudevit Selu doček doista bio na zavidnoj razini, a vrlo lijepo bilo je i u Daruvaru gdje se okupilo staro dobro poznato društvo. U Dežanovcu i Končanici brigu oko pripreme dočeka nove godine preuzeli su članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava, a u Brestovcu su bile čak dvije zabave. U Beloj Crkvi bila je silvestarska zabava s tombolom, a u Krušćici je proslava dočeka nove godine počela na Silvestrovo i nastavila se još 1. i 2. siječnja. U Malim Zdencima zabave nije bilo ni na Silvestrovo ni na Novu godinu jer se njena organizacija, prema dopisniku, nije isplatila. U članku doznajemo i da je u Doljane u Češki dječji vrtić krajem 1973. tradicionalno došao i Djed Mraz.

Pripremio: Alen Janota