Top
Image Alt

Zaštita podataka

Hi!I’m Melissa:)
Let’s go travel

Novinové nakladatelství Jednota

Základní činností Novinově vydavatelské instituce Jednota je propagace českého jazyka, kultury a tradic, které si naši čeští předkové v 19. století přinesli s sebou na území dnešní Chorvatské republiky. Vydáváme týdeník Jednotu, časopis pro děti Dětský koutek, periodikum Český lidový kalendář (1953) a Přehled kulturních, literárních, školských a historických otázek (1962).

Vytváříme také propagační materiály pro Svaz Čechů a krajanské spolky a instituce. Kromě těchto základních vydání publikujeme také literární díla a historické a další studie, jakož i učebnice pro žáky základních škol s výukou v českém jazyce.

Hi!I’m Melissa:)
Let’s go travel

Novinsko izdavačka ustanova Jednota

Osnovna djelatnost Novinsko izdavačke ustanove Jednota je promoviranje češkog jezika, kulture i tradicije koje su naši češki preci u 19. stoljeću donijeli na područje današnje Republike Hrvatske. Izdajemo tjednik Jednotu, dječji časopis Dječji kutak, godišnjak Češki pučki kalendar (1953) te Pregled kulturnih i literarnih, školskih i povijesnih pitanja (1962).

Izrađujemo također promo materijale Saveza Čeha te čeških beseda i institucija. Osim ovih osnovnih izdanja izdajemo i literarna djela i povijesne i druge studije te udžbenike za učenike osnovnih škola s nastavom na češkom jeziku.