Top
  >  KRAJANSKÝ ŽIVOT / MANJINSKI ŽIVOT   >  Večer národnostních menšin v Bjelovaru / Večer nacionalnih manjina u Bjelovaru

Večer národnostních menšin v Bjelovaru – V sobotu 25. listopadu se v Bjelovaru konal jubilejní patnáctý ročník Večera národnostních menšin. Tato akce, kterou pořádá Český obec Bjelovar, se za těch patnáct let z malé oslavy rozrostla v jedinečné setkání menšinových spolků z celého Chorvatska. V letošním ročníku účinkovalo úhrnem třináct spolků, představitelů albánské, bosňácké, maďarské, makedonské, romské, rusínské, německé a rakouské, slovenské, srbské a české národnostní menšiny. Před zahájením kulturně-umělecké části programu měli návštěvníci tradičně možnost ochutnat řadu sladkých a slaných specialit menšinových kuchyní.

Večer nacionalnih manjina u Bjelovaru – U Bjelovaru je u subotu 25. studenog održano jubilarno petnaesto izdanje Večeri nacionalnih manjina. Ova manifestacija koju organizira Češka obec Bjelovar u tih petnaest godina izrasla je od male proslave u jedinstvene susrete manjinskih društava na razini cijele Hrvatske. Na ovogodišnjem izdanju predstavilo se trinaest društava, predstavnika albanske, bošnjačke, češke, mađarske, makedonske, romske, rusinske, njemačke i austrijske, slovačke, srpske i češke nacionalne manjine. Prije početka kulturno-umjetničkog dijela programa posjetitelji su tradicionalno imali mogućnost kušati brojne slatke i slane specijalitete manjinskih kuhinja.

Sažetke pripremio: Alen Janota

Autor izvornog teksta: Sandra Klimeš

Autor fotografije: Sandra Klimeš