Top
  >  KRAJANSKÝ ŽIVOT / MANJINSKI ŽIVOT   >  Valná hromada České besedy Šibovec / Godišnja skupština Češke besede Šibovac

Valná hromada České besedy Šibovec – Členové mimořádně aktivní České besedy Šibovec se 2. března sešli na řádném valném shromáždění s programem. Předsedkyně Besedy Sanela Mildová ve své zprávě o činnosti zmínila četná vystoupení a aktivity tří sekcí v uplynulém roce. Poté byl jednomyslně přijat pracovní plán a finanční plán na rok 2024. Po skončení oficiální části shromáždění následoval program, ve kterém vystoupila domácí pěvecká skupina Aronie, taneční skupina Manželské páry a dechový orchestr České besedy Končenice a divadelní skupina České besedy Lipovec s premiérou hry Moje–tvoje (Zlodějové).

Godišnja skupština Češke besede Šibovac – Članovi iznimno aktivne Češke besede Šibovac sastali su se 2. ožujka na redovnoj izvještajnoj skupštini s programom. Predsjednica Besede Sanela Milde u izvještaju o radu spomenula je brojne nastupe i aktivnosti triju sekcija u prošloj godini. Zatim su jednoglasno usvojeni plan rada te financijski plan za 2024. godinu. Nakon službenog dijela skupštine održan je prigodni program u kojemu su nastupili domaća pjevačka skupina Aronie, plesna skupina Manželské páry i puhački orkestar Češke besede Končanica te kazališna skupina Češke besede Ljudevit Selo s premijerom predstave Moje – tvoje (Kradljivci).

Sažetke pripremio: Alen Janota

Autor izvornog teksta: Ana-Maria Štruml-Tuček

Autor fotografije: Ana-Maria Štruml-Tuček