Top
  >  UVODNIK / UVODNIK   >  Únor – nejsušší a nejláskyplnější měsíc / Veljača – najsuši i najljubavniji mjesec
Alen 300x300

Autor teksta: Alen Janota

Únor – nejsušší a nejláskyplnější měsíc – Ať už má vlastnosti uvedené v titulku, nebo ne, únor vždy byl, je a zůstane nejkratším měsícem v roce. Nepomůže ani dodatečný den roku přestupného, jako je tomu letos. Právě zásluhou přidaného dne se ale může únor stát buďto trapným/utrpením, nebo kouzelným. Z hlediska abstinentů učiní přidaný den z února nikdy nekončící měsíc. Pro zamilované má zase 29. únor velmi přínosný, až osudový význam.

Mate-li někoho z vás, pročpak by únor měl být suchý a jak asi bude konkurovat letním měsícům s minimem srážek, jedná se o úplně jiné sucho. V tomto případě jde o stejnojmennou českou a od roku 2021 oficiálně také slovenskou osvětovou kampaň podporující osobní zkušenost s měsíční abstinencí od alkoholu, která vyzývá lidi k měsíčnímu odepření si alkoholických nápojů a uvědomění si svého vztahu k alkoholu. Kampaň s názvem Suchej únor začala pořádat v roce 2013 Liga otevřených mužů a jejího prvního ročníku se zúčastnilo zhruba 100 mužů. V roce 2021 se jí v Česku zúčastnilo již 10,3 % dospělé populace a povědomí o kampani již bylo na úrovni 76 %. Podle předpovědi připraví kampaň letos prodejce alkoholu o miliardu korun. Česko si ale pro abstinentskou kampaň zvolilo měsíc nejkratší. V Chorvatsku to snad nemohl být měsíc delší (podobná kampaň se totiž koná hned v lednu). Příslušníky české menšiny v Chorvatsku, kteří mají v úmyslu zapojit se do abstinentské kampaně a pociťují ve stejné míře patriotismus i netajenou oddanost své pravlasti, možná čeká dvojnásobné sucho. Pro jednotlivce, kteří prozatím nejsou rozhodnuti, mají-li si „zaplavat” v suchém únoru, nebo ne, tu máme jednu myšlenku, kterou kdysi dávno (možná při sklenici vína) vyslovil francouzský spisovatel a filozof Voltaire: „Užívejte, ale nezneužívejte… ani abstinence, ani nadbytek nikdy neučiní člověka šťastným.”

Den zamilovaných čili svátek svatého Valentýna je úplně postačujícím důvodem, aby se únor mohl ucházet o titul nejláskyplnějšího měsíce. Ale přestupný rok nabízí dodatečnou možnost právě pro nerozhodné zamilované. S přidaným únorovým dnem je totiž spjata jedna stará anglosaská pověra. Podle ní je 29. únor jediným dnem v roce, kdy může žena oficiálně požádat svého potencionálního ženicha, který se nemá k činu, o ruku. Když už je to jenom jeden jediný den za čtyři roky, tak je, moje dámy, třeba jednat hned! Vyrazit na bál jako Popelka a očarovat nerozhodného prince dříve, než ho popadne jakási Droběna. Připravte mu nabídku, kterou nedokáže odmítnout. Podle pověr existují také určité pokuty za zápornou odpověď mužů. V Dánsku, pokud muž odmítne návrh, musí ženě koupit 12 páru rukavic. Ve Finsku zase musí odmítající muž koupit ženě látku na ušití nových šatů. Koneckonců, můžete mu připravit také něco mnohém horší – suchý březen.

Veljača – najsuši i najljubavniji mjesec – Imala osobine navedene u naslovu ili ne, veljača je uvijek bila i ostat će najkraći mjesec u godini. Ne pomaže ni dodatni dan prijestupne godine kao što je slučaj ovaj put. No upravo zbog dodatnog dana veljača može postati ili mučna ili čarobna. Sa stajališta apstinenata dodatni dan će od veljače napraviti mjesec koji ne završava. Za zaljubljene pak 29. veljače ima vrlo blagotvorno pa i sudbonosno značenje.

Ako se pitate zašto bi veljača trebala biti suha i tako konkurirati ljetnim mjesecima s minimumom padalina, treba reći da se radi o potpuno drugačijoj suši. U ovom slučaju radi se o istoimenoj češkoj, a od 2021. i službenoj slovačkoj kampanji podizanja svijesti koja podupire osobno iskustvo mjesečnog apstiniranja od alkohola, koja poziva ljude na mjesečno odricanje od alkoholnih pića i da si ujedno posvijeste svoj odnos prema alkoholu. Kampanju pod nazivom Suha veljača počela je 2013. provoditi Liga otvorenih muškaraca i prve godine u njoj je sudjelovalo oko 100 muškaraca. Godine 2021. u Češkoj se u kampanju uključilo već 10,3 posto odrasle populacije, a svijest o kampanji bila je na razini od 76 posto. Prema predviđanjima, ovogodišnja kampanja oduzet će prodavačima alkohola milijardu kruna. No Češka si je za apstinencijsku kampanju izabrala najkraći mjesec. U Hrvatskoj to pak nije mogao biti duži mjesec (slična kampanja se naime odvija odmah u siječnju). Pripadnike češke manjine u Hrvatskoj koji imaju na umu uključiti se u apstinencijsku kampanju i u jednakoj mjeri osjećaju domoljublje i neskrivenu odanost svojoj pradomovini možda čeka dvostruka suša. Za pojedince koji zasad nisu odlučili hoće li „zaplivati” u suhoj veljači ili ne imamo misao koju je još davno (možda uz čašu vina) izrekao francuski književnik i filozof Voltaire: „Uživajte, ali ne zlorabite… Ni apstinencija ni pretjerivanje neće čovjeka učiniti sretnim.”

Dan zaljubljenih ili blagdan svetog Valentina je sasvim dovoljan razlog da veljača ponese titulu najljubavnijeg mjeseca. No prijestupna godina nudi dodatnu mogućnost upravo za neodlučne zaljubljenike. Uz dodatni dan veljače je naime povezana staro anglosaksonsko vjerovanje prema kojem je 29. veljače jedini dan u godini kad žena može službeno zaprositi svog potencijalnog ženika koji se sam nije odvažio na taj čin. Budući da je to samo jedan dan u četiri godine, onda, moje dame, treba djelovati odmah! Otići na bal kao Pepeljuga i očarati neodlučnog princa prije nego ga zgrabi neka Droběna. Pripremite mu ponudu koju neće moći odbiti. Prema vjerovanjima postoje i određene kazne za negativan odgovor muškarca. U Danskoj, ako muškarac odbije prijedlog, mora ženi kupiti 12 pari rukavica. U Finskoj pak mora kupiti tkaninu za šivanje nove haljine. Na kraju krajeva, možete mu pripremiti i nešto puno gore – suhi ožujak.