Top
  >  SVAZ ČECHŮ / SAVEZ ČEHA   >  Studenti středních škol v České republice / Učenici srednjih škola u Češkoj

Studenti středních škol v České republice – Vzdělávací zájezd studentů středních škol, kteří se českému jazyku učí podle modelu C, který byl znemožněn v roce 2020pandemií koronaviru, se letos úspěšně uskutečnil. Skupina 45 studentů z Požegy, Virovitice, Záhřebu, Hrubečného Pole a Daruvaru odcestovala 27. dubna do České republiky, a cílem zájezdu bylo město Brno. Kromě poznávání pamětihodností druhého největšího města České republiky měli účastníci zájezdu možnost navštívit své vrstevníky na Gymnáziu Rájec-Jestřebí, střední a vyšší odborné škole v nedalekých Boskovicích a seznámit se s Filozofickou fakultou Masarykovi univerzity v Brně. Poznali také Jihomoravský kraj a navštívili Chorvatský dům v Jevišovce a zámek Lednice. Účastníkům se výlet nepochybně líbil a již se ptali, zda se podobný bude konat i příští rok.

Učenici srednjih škola u Češkoj – Edukacijsko putovanje učenika srednjih škola koji češki jezik uče po modelu C, koje je 2020 onemogućila pandemija koronavirusa, ove je godine uspješno organizirano. Skupina od 45 učenika iz Požege, Virovitice, Zagreba, Grubišnog Polja i Daruvara u Češku je otputovala 27. travnja, a ciljna destinacija bila je grad Brno. Osim upoznavanja znamenitosti drugog najvećeg grada u Češkoj sudionici putovanja imali su priliku posjetiti i svoje vršnjake u Gimnaziji Rájec-Jestřebí, srednjoj i višoj strukovnoj školi u nedalekom mjestu Boskovice te se upoznati s Filozofskim fakultetom u Brnu. Isto tako su upoznavali Južnomoravsku regiju te posjetili Hrvatski dom u mjestu Jevišovka i dvorac Lednice. Sudionicima se izlet nedvojbeno svidio i već su se raspitivali da li će se sličan organizirati i dogodine.

Sažetke pripremio: Alen Janota

Autor izvornog teksta: Kristina Kvapil

Autor fotografija: Kristina Kvapil