Top
  >  UVODNIK / UVODNIK   >  To bylo jenom jako / To je bilo samo kao
Alen 300x300

Autor teksta: Alen Janota

To bylo jenom jako – Slyšte a poslyšte víkendové hlášení! Na vědomost se dává! Poctiví lidé při trestném činu několikrát okradli zloděje! Žena, která se vydávala za anděla, chtěla s boží pomocí utopit lakomého starostu cizoložníka! Čtyřnásobný vrah z Brna si bere švidravou vesničanku! Zamilovaný pár se kvůli rodičovské hádce stěhuje na Madagaskar! Selka při dojení býka málem přišla o život! Atraktivní cvičící důchodkyně vzrušila muže v klubu důchodců! Nespokojený lyžař se v porodnici snažil vyměnit novorozené děvčátko za chlapečka! Skandál za skandálem a na konci – opravdový blázinec!

Zřejmé je, že takovéto titulky v Jednotě často (nebo snad vůbec nikdy) neuveřejňujeme. Další kuriozitou je, že se všechny uvedené události odehrály během dvou večerů v Lipovci, vesnici s necelými 200 obyvateli. Několikrát intervenovala také policie. A navíc je to jenom část pikanterií. Ale nebojte se, to všechno bylo jenom jako. Žádné nechtěné následky nebyly, kromě spousty hlasitého smíchu. Lipoveckým s těmito neplechami ochotně pomohli také hosté z Dolních Střežan, Tréglavy, Dolan, Šibovce, Prekopakry, Sisku, Holubňáku, Rijeky, Záhřebu a Bjelovaru. Jedná se o další nezapomenutelnou přehlídku krajanského divadla, která opět byla skvělou ukázkou bezmezné představivosti krajanských divadelních skupin.

Opona za přehlídkou krajanského divadla v Lipovci je úspěšně uzavřená, ale v Chorvatsku nyní probíhá volební hra s řadou účastníků, kterým schopnosti z prken, která znamenají svět, také nejsou neznámé. Jestli si náhodou myslíte, že vám prozradím tajemný způsob, jak zjistit, kdo slibuje upřímně a kdo jenom jako, tak to vás určitě zklamu. Prozatím jsem takový způsob neobjevil, ještě stále se snažím. Opět rozhodujeme o své budoucnosti a kolegové mi praví, že prezident vypsal volby na datum, kdy si připomínáme Mezinárodní den cirkusu. Další chorvatská absurdita; člověku se doopravdy chce všemu smát jako na divadelní přehlídce.

„Vy Češi byste neměli být menšinou, nýbrž právě většinovým národem v Chorvatsku. Snad byste ten náš stát dovedli dát trochu do pořádku,” uvedl mimo jiné prvního večera divadelní přehlídky v Lipovci dojatý selektor Chorvatského sněmu kultury Dubravko Sidor. Je to zasloužené smeknutí klobouku bezvadné organizaci divadelní přehlídky a také zasloužené pohlazení po ruce Lipoveckých za všechno vynaložené úsilí a námahu. Jsou to také významná slova chvály pro všechny krajanské ochotnické soubory a krajanskou komunitu všeobecně. Doufám, že selektorova slova byla doopravdy upřímná a že alespoň to, o víkendu plném různých intrik, podvodů a zákulisních her, nebylo jenom jako.

To je bilo samo kao – Čujte i počujte objavu od vikenda! Daje se na znanje! Pošteni ljudi tijekom kaznenog djela nekoliko puta su opljačkali lopova! Žena koja se pretvarala da je anđeo htjela je s božjom pomoći utopiti pohlepnog gradonačelnika preljubnika! Četverostruki ubojica iz Brna ženi se škiljavom seljankom! Zaljubljeni par se zbog roditeljske svađe seli na Madagaskar! Seljanka pri mužnji bika gotovo izgubila život! Atraktivna vježbačica, umirovljenica napalila muškarce u klubu umirovljenika! Nezadovoljni skijaš u rodilištu pokušao zamijeniti novorođenu djevojčicu za dječaka! Skandal za skandalom i na kraju – prava ludnica!

Očito je da ovakve naslove u Jednoti često (ili čak baš nikad) ne objavljujemo. Drugi kuriozitet je da su se svi navedeni događaji odigrali tijekom dvije večeri u Ljudevit Selu, selu s manje od 200 stanovnika. Nekoliko puta intervenirala je i policija. Štoviše, to je samo dio pikanterije. No, ne bojte se, to sve je bilo samo kao. Nije bilo nikakvih neželjenih posljedica, osim puno glasnog smijeha. Stanovnicima Ljudevit Sela u ovim su nestašlucima pomogli i gosti iz Donjih Sređana, Treglave, Doljana, Šibovca, Prekopakre, Siska, Golubinjaka, Rijeke, Zagreba i Bjelovara. Radi se o još jednoj nezaboravnoj smotri manjinskog kazališta koja je opet bila sjajan primjer beskrajne imaginacije manjinskih kazališnih skupina.

Zastor se za smotrom manjinskog kazališta u Ljudevit Selu uspješno spustio, ali u Hrvatskoj je sada u tijeku izborna igra s brojnim sudionicima kojima sposobnosti s dasaka koje život znače također nisu nepoznate. Ako slučajno mislite da ću vam otkriti tajanstveni način kako otkriti tko obećava iskreno, a tko samo kao, sigurno ću vas razočarati. Nisam zasad otkrio takav način, i dalje se trudim. Opet odlučujemo o svojoj budućnosti, a kolege mi kažu da je predsjednik izbore raspisao na dan kad obilježavamo Međunarodni dan cirkusa. Još jedan hrvatski apsurd: čovjek se zbilja želi svemu smijati kao na kazališnoj smotri.

„Vi Česi ne bi trebali biti manjina, nego upravo većinski narod u Hrvatskoj. Možda biste uspjeli ovu našu državu dovesti malo u red”, kazao je uz ostalo prve večeri kazališne smotre u Ljudevit Selu dirnuti selektor Hrvatskog sabora kulture Dubravko Sidor. To je zasluženo skidanje šešira besprijekornoj organizaciji kazališne smotre, kao i zasluženo tapšanje po ramenu stanovnika Ljudevit Sela za sve uložene napore i trud. To su također i značajne riječi pohvale za sve manjinske kazališne sastave i češku manjinsku zajednicu uopće. Nadam se da su selektorove riječi bile uistinu iskrene i da barem to, u vikendu punom raznih intriga, prijevara i zakulisnih igara nije bilo samo kao.