Top
  >  MINULOST / PROŠLOST   >  Stará Jednota hledá mladé čtenáře / Stara Jednota traži mlade čitatelje

Stará Jednota hledá mladé čtenáře – „V prvních dnech nového roku se vydáváme na novou cestu a zveme Vás, abyste se vydali s námi. Vám mladým patří tato slova, Vám, kteří neustále hledáte nové cesty a kteří neustále nasloucháte tajemným hlasům stříbrného větru.“

Výše uvedenými větami oslovil v roce 1974 tehdejší šéfredaktor Jednoty Josef Matušek mladé čtenáře, a vyzval je k vyjádření jejich postojů. Jednota číslo 1 v tomtéž roce poslední dvě stránky věnovala mladým. Redakce připravila anketu a také soutěž, v které se hledalo vhodné jméno nové rubriky pro mládež. O důležitosti jejích názorů mladé čtenáře šéfredaktor Josef Matušek přesvědčoval také dalšími slovy:

„Domníváme se, že jen společným úsilím se nám podaří vyplnit vaše a naše stránky tak, abyste na ně nedočkavě čekali a dychtivě je otevírali. Doufáme, že tyto vaše stránky umožní vám mladým, abyste více mohli říci o sobě, abyste se ještě více mohli stát součástí našeho krajanského života.

Vydejme se tedy společně na cestu!“

Stara Jednota traži mlade čitatelje – „S prvim danima nove godine krećemo na novi put i pozivamo vas da pođete s nama. Ove riječi upućene su vama mladima koji neprestano tražite nove puteve i koji neprestano osluškujete tajanstveni glas sjevernog vjetra.”

Gore navedenim rečenicama obratio se 1974. mladim čitateljima tadašnji glavni urednik Jednote Josef Matušek i pozvao ih da izraze svoje stavove. Prvi broj Jednote u toj godini posvetio je mladima posljednje dvije stranice. Uredništvo je pripremilo anketu, kao i natjecanje kojim se tražilo pogodno ime rubrike za mladež. O važnosti njihovih stavova glavni urednik Josef Matušek mlade je čitatelje uvjeravao i ovim riječima: „Vjerujemo da ćemo samo zajedničkim snagama uspjeti popuniti vaše i naše stranice tako da na njih nestrpljivo čekate i željno ih otvarate. Nadamo se da će te vaše stranice vama mladima omogućiti da više kažete o sebi, kako biste još više mogli postati dio našeg manjinskog života.

Pođimo dakle zajedno na put!”

Pripremio: Alen Janota