Top
  >  SVAZ ČECHŮ / SAVEZ ČEHA   >  Slavnostní udělení Ceny Franty Buriana / Svečana dodjela Burianove nagrade

Slavnostní udělení Ceny Franty Buriana – Budova Svazu Čechů byla 2. února dějištěm slavnostního udělení Cen Franty Buriana čtyřem zasloužilým osobám z krajanského života za jejich přínos krajanské literární tvorbě a péči o český jazyk a kulturu. Letošními laureátkami byly Leonora Janotová, Věra Vystydová, Libuše Stráníková a Marie Sohrová in memoriam. Studenti Gymnázia Daruvar se svými mentorkami pro tuto slavnost připravili prezentaci o životě a díle Franty Buriana a plakáty o jejích dosavadních i letošních nositelích. Před samým udělením ceny byl vždy přečten úryvek z textu či báseň dotyčného autora a jeho životopis.

Svečana dodjela Burianove nagrade – U sjedištu Saveza Čeha u Daruvaru dodijeljene su 2. veljače Burianove nagrade. Nagradu za doprinos manjinskom stvaralaštvu i brigu o očuvanju češkog jezika i kulture na svečanosti primilo je četvero laureata – Leonora Janota, Libuše Stranjik, Vera Vystyd te posthumno Marie Sohr. Učenici Gimnazije Daruvar su sa svojim mentoricama za ovu svečanost pripremili prezentaciju o liku i djelu Frante Buriana te plakate o bivšim i aktualnim dobitnicima nagrade. Prije same dodjele pročitan je ulomak ili pjesma iz osobnog literarnog opusa i životopis svakog od ovogodišnjih dobitnika.

Sažetke pripremio: Alen Janota

Autor izvornog teksta: Željko Podsednik

Autor fotografije: Željko Podsednik