Top
  >  KRAJANSKÝ ŽIVOT / MANJINSKI ŽIVOT   >  Pracovníci ve školství z Česka navštívili Daruvar / Školski djelatnici iz Češke posjetili Daruvar

Školski djelatnici iz Češke posjetili Daruvar – Grad Daruvar su početkom studenog posjetili školski djelatnici, ravnatelji srednjih škola i drugih školskih ustanova i vodeći ljudi iz područja školstva i socijalne skrbi iz Pardubicke regije u Češkoj. Razlog njihovog posjeta bila je zainteresiranost za moguću suradnju s ovdašnjim školama i odgojnim ustanovama na području školstva i socijalne skrbi. Tijekom dvodnevnog boravka u Daruvaru gosti iz Češke posjetili su Savez Čeha i izložbu u Češkoj galeriji, Centar Rudolf Steiner, Gimnaziju, Tehničku i Ekonomsku i turističku srednju školu, Češku osnovnu školu J. A. Komenskog i Češki dječji vrtiće Ferde Mravenca te vinariju Horvat.

Pracovníci ve školství z Česka navštívili Daruvar – Do Daruvaru zavítali na začátku listopadu pracovníci ve školství, ředitelé středních škol a školních zařízení a vedoucí představitelé v oblasti školství a sociální péče z Pardubického kraje v České republice. Účelem návštěvy byla možnost navázání spolupráce právě v oblasti školství a sociální péče. Během dvoudenního pobytu na Daruvarsku hosté z České republiky navštívili Svaz Čechů a Českou galerii, Středisko Rudolf Steiner, Gymnázium, Technickou a Ekonomickou a turistickou střední školu, Českou základní školu J.A. Komenského a Českou mateřskou školku Ferdy Mravence a také vinařství Horvat.

Sažetke pripremio: Alen Janota

Autor izvornog teksta: Sandra Klimeš

Autor fotografije: Sandra Klimeš