Top
  >  KRAJANSKÝ ŽIVOT / MANJINSKI ŽIVOT   >  Školka představena na státní poradě / Vrtić predstavljen na državnom savjetovanju

Školka představena na státní poradě – Tříčlenná delegace České mateřské školy Ferdy Mravence z Daruvaru se 1. února v Záhřebu zúčastnila celostátní odborné porady o rozvoji hovoru, mateřského jazyka a vícejazyčnosti. Kromě představení samotné školky hovořila ředitelka Zdenka Kutil také o historii a působení české menšiny v Chorvatsku a představila město Daruvar. Vychovatelky Željka Zadrová a Machulenka Resová na příkladu pohádky O budce uspořádaly dílnu o užití tvořivé dramatiky ve výchově a rozvoji komunikačních a sociálně-emočních dovedností u dětí vyrůstajících ve vícejazyčném prostředí.

Vrtić predstavljen na državnom savjetovanju – Tročlana delegacija Češkog dječjeg vrtića Ferda Mravenec iz Daruvara sudjelovala je 1. veljače u Zagrebu na državnom stručnom savjetovanju o razvoju govora, materinjeg jezika i višejezičnosti. Osim što je predstavila sam vrtić, ravnateljica Zdenka Kutil je govorila o povijesti i aktivnostima češke manjine u Hrvatskoj te predstavila grad Daruvar. Odgajateljice Željka Zadro i Machulenka Res su na primjeru bajke o kućici održale radionicu o dramskom odgoju i razvoju komunikacijskih i socio-emocionalnih vještina kod djece različitog govornog područja.

Sažetke pripremio: Alen Janota

Autor izvornog teksta: Alen Janota

Izvor fotografija: vrtić