Top
  >  SVAZ ČECHŮ / SAVEZ ČEHA   >  Zasedání předsednictva Svazu Čechů / Sastanak predsjedništva Saveza Čeha

Zasedání předsednictva Svazu Čechů – V místnostech Svazu Čechů v Daruvaru se 21. listopadu konalo zasedání předsednictva zastřešující organizace české menšiny v Chorvatsku. Členové předsednictva společně se členy výkonného a dozorčího výboru Svazu Čechů hodnotili to, co se v průběhu roku podařilo uskutečnit, a přijali návrh pracovního a finančního plánu na rok příští. O celoroční činnosti hovořili vedoucí lidé většiny svazových rad. Hovořilo se také o průběhu prací na aktuálních investičních projektech a přijal pracovní plán NN Jednota na rok 2024. Po jednání se přítomní odebrali do nově vybudovaného Českého kulturního centra v Daruvaru a prohlédli si tamní prostory včetně sálu, kde by se v budoucnu měly konat schůze předsednictva.

Sastanak predsjedništva Saveza Čeha – U prostorijama Saveza Čeha u Daruvaru održan je 21. studenog sastanak predsjedništva krovne organizacije češke manjine u Hrvatskoj. Članovi predsjedništva su zajedno sa članovima izvršnog i nadzornog odbora Saveza Čeha analizirali učinjeno tijekom godine te usvojili nacrt plana rada i financijskog plana za iduću godinu. O svojim aktivnostima u proteklom razdoblju referirali su čelni ljudi većine savjeta SČ, govorilo se o tijeku radova i poslova na aktualnim kapitalnim projektima te je usvojen plan rada NIU Jednota za 2024. godinu. Nakon sastanka okupljeni su se uputili u novoizgrađeni Češki kulturni centar u Daruvaru te razgledali tamošnje prostorije, uključujući i dvoranu u kojoj bi se u budućnosti trebali održavati sastanci predsjedništva.

Sažetke pripremio: Alen Janota

Autor izvornog teksta: Alen Janota

Autor fotografije: Alen Janota