Top
  >  UVODNIK / UVODNIK   >  Rok velkých očekávání a rozhodnutí / Godina velikih očekivanja i odluka
Lela300x300

Autor teksta: Lela Voborski

Rok velkých očekávání a rozhodnutí – Nevím, jak pro ostatní, ale pro mne tento rok přinesl velké změny ve všech oblastech – ve způsobu života a názoru na věci, které nás životem provází. Přijala jsem několik rázných a odvážných rozhodnutí, která jsem si doposud nemohla dovolit a ke kterým jsem neměla odvahu. Lépe řečeno, nemohla jsem si připustit možnost jejich realizace. Musela jsem projít tím, co bylo nezbytné, abych přišla k cíli a abych mohla dát stranou věci, které mi ztěžovaly život, stejně jako obavy „aby někdo něco neřekl” a „nebylo to dokonalé”.

Po náročných letech, která jsou doufám za mnou, jsem si začala všímat věcí, které jsem doposud nevnímala, ale nejspíš jsem na ně neměla ani čas. V klidu jsem si promyslela a zhodnotila svůj cíl. Rozhodla jsem se, že rezolutně praštím s věcmi, které nepotřebuji, a dále vykročím volně a bezstarostně. Stalo se tak.

Nyní, když se ráno vzbudím, si připomenu, jak je život skvělý. Je plný drobných radostí, které můžeme najít všude, v každém koutku. Stačí se podívat kolem sebe a ocenit ty malé okamžiky, které nás naplňují štěstím a které nám ukazují, jak být otevřený ke světu a objevovat krásu
na každém kroku. Tento rok mi umožnil nabýt ztracenou energii a začít
od začátku. Přišel ten pravý čas na splnění přání a nalezení odpovědí
na doposud záhadné otázky. Mám pocit, že veškeré mé starosti jsou u konce a že jsem nalezla cestu, kterou chci kráčet do budoucna ,a mohu nechat věci dále volně plynout.

Nyní mohu konstatovat, že jsem tento rok ukončila správně, a přitom jsem na sebe velmi hrdá. V příštím si dávám za úkol ukončit a realizovat zbytek plánů, obklopit se přáteli a lidmi, se kterými se cítím dobře, zbavit se únavy a stresu a hlídat si své zdraví. Chci mít víc času na třídění myšlenek a prospěšné návyky. Vzhledem k tomu, že v příštím roce plánuji odejít do důchodu, finanční situace asi nebude zapadat do těchto optimistických úvah, ale říká se, že se máme přikrýt pokrývkou tolik, kolik je pokrývka dlouhá.

Ptáte se, odkud všechen ten optimismus?

Samozřejmě, musíte mít léta života a získat léta pracovní stáže, abyste mohli takto uvažovat. Mnozí z vás k tomu však přijdou. Přeji vám, abyste měli tu možnost. Je jen třeba chtít…

Godina velikih očekivanja i odluka – Ne znam kako je kod ostalih, ali meni je ova godina donijela velike promjene u svim područjima – u načinu života i pogledu na stvari koje nas prate kroz život. Prihvatila sam nekoliko snažnih i hrabrih odluka koje si dosad nisam mogla dozvoliti i za koje nisam imala hrabrosti. Bolje rečeno, nisam si mogla priuštiti mogućnost njihove realizacije. Morala sam proći ono što je bilo potrebno da bih došla na cilj i da bih mogla staviti po strani stvari koje su mi otežavale život, isto kao i strahove „da ne bi netko nešto rekao” i „nije to bilo savršeno”.

Nakon izazovnih godina, koje su nadam se iza mene, počela sam primjećivati stvari koje do tada nisam opažala, ali za njih vjerojatno nisam imala ni vremena. U miru sam razmislila i procijenila svoj cilj. Odlučila sam da ću se rezolutno obračunati sa stvarima koje ne trebam i da ću dalje nastaviti slobodno i bezbrižno. I dogodilo se tako.

Sada kad se ujutro probudim sjetim se kako je život sjajan. Pun je malih radosti koje možemo naći svugdje oko sebe, na svakom kutku. Dovoljno je pogledati oko sebe i cijeniti male trenutke koji nas pune srećom  i koje nam pokazuju kako biti otvoren svijetu i otkrivati ljepotu na svakom koraku. Ova godina mi je omogućila pronaći izgubljenu energiju i početi ispočetka. Došlo je pravo vrijeme za ispunjenje želja i nalaženje odgovora na dosad tajanstvena pitanja. Imam osjećaj da su sve moje brige završile, da sam našla put kojim želim koračati u budućnost i da mogu pustiti stvari da dalje slobodno teku.

Sada mogu konstatirati da sam ovu godinu zaključila ispravno i pritom sam vrlo ponosna na sebe. U idućoj si dajem zadaću završiti i realizirati ostatak plana, okružiti se prijateljima i ljudima s kojima se osjećam dobro, osloboditi se umora i stresa i paziti na svoje zdravlje. Želim imati više vremena da sredim svoje misli i korisne navike. Budući da iduće godine planiram odlazak u mirovinu, financijska situacija vjerojatno se neće uklopiti u ova optimistička predviđanja, ali kaže se da se moramo pokriti pokrivačem koliko je dug.

Pitate se odakle sav taj optimizam?

Naravno, morate imati godine života i steći godine radnog staža kako biste mogli tako razmišljati. No mnogi od vas će doći do toga. Želim vam da imate tu mogućnost. Samo je treba htjeti…