Top
  >  MINULOST / PROŠLOST   >  Vzácní čeští maturanti / Rijetki češki maturanti

Vzácní čeští maturanti

„Víra v život, doposud ničím povážlivě nezkalená. Nové, neznámé horizonty se otevírají. Předtucha čehosi nekonečně krásného, co je už kolem, na dosah ruky. Důvěřivý pohled, zápal v srdci a mnoho plánů do budoucna. To je mládí, jaké bylo kdysi, jaké bude i v budoucnu. To jsou daruvarští maturanti, absolventi gymnázia, posluchači češtiny.“

Výše uvedené věty jsou poetickým úvodem článku zveřejněného v Jednotě číslo 28 v roce 1974. Tento článek z rubriky Mládí ’74 tematizoval pokles počtu zájemců o studium českého jazyka na daruvarském gymnáziu. „Zamysleme se trochu nad tím, proč počet českých žáků gymnázia klesá? Kdysi to byla silná česká oddělení, z nichž se rozprchli do všech krajů naší země četní maturanti, kteří dnes zaujímají pozoruhodná postavení. Toto gymnázium dávalo vždy solidní základy k dalšímu studiu a výuka češtiny nebývala kamenem úrazu ani pro ty, kteří češtinu v základní škole neměli,“ pokračovala Jednota o něco vážněji.

Vzhledem k tomu, že před padesáti lety byli čeští maturanti jen čtyři, a letos máme na daruvarském gymnáziu pět maturantek, které se českému jazyku učily podle modelu B, můžeme klidně na otázku z titulku článku Jednoty z roku 1974, která zněla „Zvýší se počet českých maturantů?“, odpovědět – ano!

Rijetki češki maturanti

„Vjera u život, dosad neokaljana ničim ozbiljnim. Novi nepoznati horizonti se otvaraju. Predosjećaj nečeg beskonačno lijepog, što je već blizu, nadohvat ruke. Uvjerljiv pogled, vatra u srcu i mnogo planova za budućnost. To je mladost kakva je bila nekad, kakva će biti i u budućnosti. To su daruvarski maturanti, apsolventi gimnazije, polaznici češkog jezika.”

Gore navedene rečenice su poetični uvod članka objavljenog u Jednoti broj 28 iz 1974. Ovaj članak u rubrici Mladi 74 tematizirao je smanjenje broja zainteresiranih za učenje češkog jezika u daruvarskoj gimnaziji. „Zamislimo se malo nad tim, zašto broj čeških učenika gimnazije pada? Nekad su postojala jaka češka odjeljenja iz kojih su se u sve krajeve naše zemlje raspršili brojni maturanti koji danas zauzimaju značajne položaje. Ova gimnazija uvijek je davala solidne temelje za daljnji studij, a učenje češkog nije bilo kamen spoticanja ni onima koji nisu imali češki u osnovnoj školi”, nastavila je Jednota nešto ozbiljnije.

S obzirom na to da su prije 50 godina bila samo četiri češka maturanta, a danas imamo u daruvarskoj gimnaziji pet maturantica koje su učile češki prema modelu B, možemo na pitanje iz naslova članka u Jednoti iz 1974. koje je glasilo „Hoće li se povisiti broj čeških maturanata?“ mirno odgovoriti – da!

Pripremio: Alen Janota