Top
  >  MINULOST / PROŠLOST   >  Výsledky a pouze výsledky se sčítají / Rezultati i samo rezultati se računaju

Výsledky a pouze výsledky se sčítají – „V sobotu 27. října byla v Prekopakře předána do provozu plynofikační síť a při té příležitosti byla uspořádaná malá oslava. V Českém domě se sešli zástupci projektanta, realizátora, místních a obecních společenských a politických organizací, aktivisté a členové rady místní pospolitosti a ostatní pozvaní hosté.“

 Výše uvedený text byl zveřejněný v rubrice Úspěchy našich osad v Jednotě číslo 46 v roce 1973. Prekopakra se tehdy těšila z úspěšně ukončeného osmého poválečného velkého a významného projektu. Po provedení elektrifikace a pouličního osvětlení, opravě Českého domu, výstavbě 5,5 km nových silnic, 4 km betonového chodníku a 5 zásobníků na vodu pro případ požáru, přišla řada také na plynofikaci. Odpověď na otázku, jak v krátké době docílit takových úspěchů, dal předseda místní pospolitosti F. Martinović ve svém projevu, jehož část v dalším textu uvádíme:

„Je to již osmé pracovní vítězství, kterého jsme dosáhli od osvobození naší země. Ve vsi o nás říkají, že jsme příliš skromní, protože o sobě málo mluvíme, a proto jsme zůstali naší širší veřejnosti neznámí. Ale my stále pracujeme, naše sebeodříkání je velké, ale potřeby ještě větší. Není toho málo, když uvedeme vše, co jsme od konce války udělali při dobrovolných akcích a poskytování materiálu.“

Rezultati i samo rezultati se računaju – „U subotu 27. listopada u Prekopakri je u rad predana plinofikacijska mreža i tom je prigodom organizirana mala proslava. U Češkom domu okupili su se predstavnici projektanta, realizatora, mjesnih i općinskih društvenih i političkih organizacija, aktivisti i članovi vijeća mjesne zajednice te ostali pozvani gosti.“

Gore navedeni tekst bio je objavljen u rubrici Uspjesi naših naselja u Jednoti broj 46 iz 1973. Prekopakra se tada radovala zbog uspješno završenog osmog poslijeratnog velikog i značajnog projekta. nakon provedbe elektrifikacije i ulične rasvjete, popravka Češkog doma, izgradnje 5,5 kilometara novih cesta, 4 kilometra betonskog pločnika i 5 spremnika za vodu za slučaj požara, na red je došla i plinofikacija. Odgovor na pitanje kako u kratko vrijeme doći do takvih uspjeha dao je predsjednik mjesne zajednice F. Martinović u svojem govoru kojeg donosimo u daljnjem tekstu: „Ovo je osma radna pobjeda koju smo ostvarili od oslobođenja naše zemlje. U selu o nama govore da smo preskromni jer o sebi malo govorimo i zato smo ostali nepoznati našoj široj javnosti. Ali mi stalno radimo, naš samoprijegor je velik, ali potrebe su još veće. Nije malo toga za navesti što smo sve  od kraja rata napravili u dobrovoljnim akcijama i osiguravanju materijala.”

Pripremio: Alen Janota