Top
  >  KRAJANSKÝ ŽIVOT / MANJINSKI ŽIVOT   >  Rozhovor s ředitelkou NN Jednota Lidijou Dujmenovićovou / Razgovor s ravnateljicom NIU Jednota Lidijom Dujmenović

Rozhovor s ředitelkou NN Jednota Lidijou Dujmenovićovou – O realizovaných projektech a modernizacích a plánech do budoucna jsme si popovídali s ředitelkou NN Jednota Lidijou Dujmenovićovou, která uplynulý rok hodnotila jako mimořádně úspěšný, protože se podařilo realizovat dlouhodobé cíle, jako je digitalizace a zřízení menšinového informačního portálu. Hodně času si vyžádala práce na výstavě fotografií a dokumentů ze života české menšiny, která byla doplněna interaktivními panely a multimediálním obsahem. Ředitelka Lidija Dujmenovićová dále zhodnotila vydavatelskou činnost a zmínila, kolik administrativní práce si vyžádá vydávání autorských učebnic a učebnic přeložených do češtiny. Přestože je současná finanční situace uspokojivá a umožňuje pokračování všech plánovaných projektů, ředitelka neopomněla zopakovat, že pro celkové úspěšné fungování této instituce jsou přeci nejdůležitější právě – čtenáři.

Razgovor s ravnateljicom NIU Jednota Lidijom Dujmenović – O realiziranim projektima, modernizaciji i planovima za budućnost razgovarali smo s ravnateljicom NIU Jednota Lidijom Dujmenović. Proteklu godinu ocijenila je kao iznimno uspješnu, jer su u prvom redu realizirani dugoročni ciljevi poput digitalizacije te uspostave informativnog portala češke manjine. Puno se radilo i na postavu izložbe fotografija i dokumenata o životu češke manjine koja je nadopunjena interaktivnim panelima i multimedijalnim sadržajima. Ravnateljica Lidija Dujmenović nadalje je ocijenila cjelokupnu izdavačku djelatnost te isto tako spomenula koliko administrativnih obaveza zahtjeva izdavanje autorskih udžbenika i udžbenika prevedenih na češki jezik. Iako je trenutno financijska situacija zadovoljavajuća i omogućava nastavak svih zacrtanih projekata, ravnateljica NIU Jednota nije propustila ponoviti kako su za cjelokupno uspješno funkcioniranje ove ustanove u prvom redu najvažniji upravo – čitatelji.

Sažetke pripremio: Alen Janota

Autor izvornog teksta: Željko Podsednik

Autor fotografije: Željko Podsednik