Top
  >  ZAJIMAVOSTI / ZANIMLJIVOSTI   >  Rozhovor s Deanou Delattre / Razgovor s Deanom Delattre

Rozhovor s Deanou Delattre – Přinášíme životní příběh mladé Daruvařanky Deany Delattre, která kvůli svému vzdělání, práci a lásce prošla zajímavou cestou mezi Chorvatskem, Českou republikou a Francií a na konci se se svou rodinou usadila v Daruvaru. Po základní škole se Deana zapsala na gymnázium a poté studovala ekonomii v Záhřebu. Po ukončení studia začala pracovat jako externí zaměstnanec firmy, která dovážela generátory ozonu z České republiky. V posledním ročníku studia se na letním studentském táboře poprvé setkala se svým budoucím manželem, Francouzem Pierrem. Přestože vystudovala ekonomii, její touhou vždy bylo dělat něco kreativního, a tak si v Daruvaru otevřela vlastní salon pro aplikaci trvalého make-upu. Daruvar si oproti francouzskému městu Lille zvolili právě kvůli lepším podmínkám pro výchovu dětí. Kromě Deany a Pierra mladou rodinu tvoří také jejích dva synové, kteří s babičkou mluví česky, s maminkou chorvatsky a s tatínkem francouzsky.

Razgovor s Deanom Delattre – U ovom članku donosimo životnu priču mlade Daruvarčanke Deane Delattre, koja je zbog školovanja, posla a na kraju i ljubavi prošla zanimljiv put na relaciji između Hrvatske, Češke i Francuske te se na kraju s obitelji skrasila u Daruvaru. Nakon osnovne škole Deana je upisala gimnaziju, a zatim studirala ekonomiju u Zagrebu. Na kraju studija počela je raditi kao vanjska zaposlenica tvrtke koja je uvozila generatore ozona iz Češke. Na posljednjoj godini studija prvi put je upoznala svog budućeg supruga, Francuza Pierrea u ljetnom kampu za studente. Usprkos tome što je studirala ekonomiju, njezina želja oduvijek je bila raditi nešto kreativno, pa je tako u Daruvaru otvorila vlastiti salon za nanošenje trajnog make-upa. Zbog boljih uvjeta za odgoj djece Daruvar je dobio prednost u odnosu na francuski grad Lille. Mladu obitelj osim Deane i Pierrea čine i dvojica sinova koji s bakom pričaju na češkom, s mamom na hrvatskom, a s tatom na francuskom jeziku.

Sažetke pripremio: Alen Janota

Autor izvornog teksta: Sandra Klimeš

Izvor fotografija: Osobna arhiva