Top
  >  KRAJANSKÝ ŽIVOT / MANJINSKI ŽIVOT   >  Změny v daruvarské pobočce Chorvatsko-české společnosti / Promjene u daruvarskom Ogranku Hrvatsko-češkog društva

Změny v daruvarské pobočce Chorvatsko-české společnosti – Na schůzi daruvarské pobočky Chorvatsko-české společnosti, která se konala 29. prosince 2023 dospěli shromáždění členové k závěru, že je třeba zintenzivnit činnost společnosti a získat do svých řad nové členy. Po odstoupení bývalého předsedy pobočky Vladimira Iviće byla na místo předsedkyně spolku jednomyslně zvolena současná tajemnice Světluška Lovrenčićová, a role tajemnice se ujala zatím nejmladší členka spolku Danijela Krejčí. Daruvarská pobočka plánuje za pomoci ústředního spolku Chorvatsko-české společnosti v Záhřebu a dalších městských spolků a institucí propagovat chorvatsko-české styky, vazby a přátelství.

Promjene u daruvarskom Ogranku Hrvatsko-češkog društva – Na sastanku daruvarskog Ogranka Hrvatsko-češkog društva održanom 29. prosinca krajem prošle godine okupljeni članovi došli su do zaključka da bi bilo potrebno intenzivirati aktivnosti društva i u svoje redove privući nove snage. Nakon što je dosadašnji predsjednik ogranka Vladimir Ivić odstupio, za predsjednicu društva je jednoglasno izabrana dosadašnja tajnica društva Svjetlana Lovrenčić. Uloga tajnice pripala je najmlađoj članici društva Danijeli Krejči. Daruvarski ogranak Hrvatsko-češkog društva planira uz pomoć središnjice Hrvatsko-češkog društva u Zagrebu te u suradnji s drugim daruvarskim udrugama i društvima nastaviti promicati hrvatsko-češke odnose, veze i prijateljstvo.

Sažetke pripremio: Alen Janota

Autor izvornog teksta: Libuše Stranik

Autor fotografije: CHČS