Top
  >  KRAJANSKÝ ŽIVOT / MANJINSKI ŽIVOT   >  Představení dvojjazyčné knihy o Dušanu Karpatském / Predstavljena knjiga o Dušanu Karpatskom

Představení dvojjazyčné knihy o Dušanu Karpatském – Český kroatista, literární historik a překladatel Dušan Karpatský, který byl v průběhu téměř 60 let svého působení nejen největším propagátorem chorvatské kultury v Česku, ale i jednou z nejvýznamnějších osobnosti v celkových dějinách chorvatsko-českých vztahů, není zapomenut ani šest let po své smrti. Důkazem toho je dvojjazyčná kniha Dušan Karpatský (1935. – 2017.): život a dílo. Chorvatsko-česká společnost uspořádala představení knihy chorvatskému publiku 30. října v Českém národním domě v Záhřebu. Kniha obsahuje úryvky z děl a překladů Dušana Karpatského, jeho životopis a poprvé přináší také jeho kompletní bibliografii.

Predstavljena knjiga o Dušanu Karpatskom – Češki kroatist, književni povjesničar i prevoditelj Dušan Karpatský, koji se tijekom gotovo 60 godina djelovanja potvrdio ne samo kao najveći promicatelj hrvatske kulture u Češkoj, nego i kao jedna od najznačajnijih osoba u ukupnoj povijesti hrvatsko-čeških odnosa, nije zaboravljen niti šest godina nakon smrti. Dokaz toga je dvojezična knjiga Dušan Karpatský (1935. – 2017.): život i djelo. Knjiga je u organizaciji Hrvatsko-češkog društva hrvatskoj publici predstavljena 30. listopada u Češkom domu u Zagrebu. Ona donosi odlomke iz njegovih autorskih djela i prijevoda, a sadrži i njegov životopis te po prvi put donosi kompletnu bibliografiju Dušana Karpatskog.

Sažetke pripremio: Alen Janota

Autor izvornog teksta: Marijan Lipovac, přel. žp

Autor fotografije: CHČS