Top
  >  ZAJIMAVOSTI / ZANIMLJIVOSTI   >  Představujeme Reného Nekudu / Predstavljamo Renea Nekudu

Představujeme Reného Nekudu – Tvůrčí psaní se pomalu, ale jistě stává fenoménem moderní doby. Začátkem roku v rámci oslav Měsíce českého mateřského jazyka v Bjelovarsko-bilogorském županství krajanskou komunitu v Chorvatsku navštívil René Nekuda, odborník a jeden z průkopníků popularizace této disciplíny. V rozhovoru nám vysvětlil, že největším nepřítelem tvůrčího psaní jsou právě stereotypy. Krajanskou komunitu v Chorvatsku přirovnal k těm v Aténách a Chicagu, kde také působil jako lektor tvůrčího psaní. Uvedl také, že se v Chorvatsku cítí jako doma, ze zemí, které navštívil, ho nejvíce ovlivnil pobyt v Keni, a že každá aktivita, které se účastní člověk, může mít svůj vlastní zvláštní příběh.

Predstavljamo Renea Nekudu – Kreativno pisanje polako, ali sigurno postaje fenomen modernoga doba. Početkom godine je u sklopu obilježavanja Mjeseca češkog materinjeg jezika u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji češku manjinu u Hrvatskoj posjetio Rene Nekuda, stručnjak i jedan od pionira popularizacije ove discipline. Kroz razgovor nam je objasnio kako su najveći neprijatelj kreativnog pisanja stereotipi. Usporedio je češku manjinsku zajednicu s onima u Ateni i Chicagu, gdje je također boravio kao predavač kreativnog pisanja. Isto tako govorio je kako se u Hrvatskoj osjeća kao kod kuće, a od zemalja koje je posjetio najviše je na njega utjecao boravak u Keniji te da svaka aktivnost u kojoj sudjeluje čovjek može imati svoju zasebnu priču.

Sažetke pripremio: Alen Janota

Autor izvornog teksta: Ilona Kirchner

Autor fotografije: Ilona Kirchner, Alen Janota