Top
  >  ZAJIMAVOSTI / ZANIMLJIVOSTI   >  Přednáška o Bedřichu Smetanovi v Záhřebu / Predavanje o Bedřichu Smetani u Zagrebu

Přednáška o Bedřichu Smetanovi v Záhřebu – V Českém národním domě v Záhřebu se v pondělí 11. března konala přednáška s názvem Bedřich Smetana český národní skladatel (z historického a kulturního hlediska). Organizátory této přednášky byly Chorvatsko-česká společnost a Chorvatská muzikologická společnost u příležitosti 200. výročí narození jednoho z největších českých hudebních velikánů a přednášela historička dr. sc. Petra Babićová. Bedřich Smetana je považován za otce české národní hudby; status národního skladatele si zasloužil jako autor osmi oper, z nichž je nejznámější a nejpopulárnější komická opera Prodaná nevěsta, ale významné jsou také opery z českých dějin Dalibor, Libuše a Braniboři v Čechách, jakož i cyklus šesti symfonických básní Má vlast, mezi nimiž je nejznámější Vltava. Petra Babić ve své přednášce mimo jiné přiblížila Smetanův život a vysvětlila politické a společenské souvislosti spojené s některými Smetanovými díly.

Predavanje o Bedřichu Smetani u Zagrebu – U Češkom narodnom domu u Zagrebu održano je u ponedjeljak 11. ožujka predavanje pod naslovom Bedřich Smetana – češki nacionalni skladatelj (iz povijesno-kulturološke perspektive). Organizatori su bili su Hrvatsko-češko društvo i Hrvatsko muzikološko društvo povodom 200. godišnjice rođenja jednog od najvećih čeških glazbenih velikana, a predavanje je održala povjesničarka dr. sc. Petra Babić. Bedřich Smetana smatra se ocem češke nacionalne glazbe, a status nacionalnog skladatelja stekao je kao autor osam opera, od kojih je najpoznatija i najpopularnija komična opera Prodana nevjesta, no značajne su i opere s temama iz češke povijesti Dalibor, Libuše i Brandenburžani u Češkoj, kao i ciklus od šest simfonijskih pjesama Moja domovina, od kojih je najpoznatija Vltava. Petra Babić je u svom predavanju između ostaloga dala prikaz Smetanina života te pojasnila politički i društveni kontekst vezan uz pojedina Smetanina djela.

Sažetke pripremio: Alen Janota

Autor izvornog teksta: Marijan Lipovac

Preveo: Željko Podsednik

Izvor fotografija: CHČS