Top
  >  ZAJIMAVOSTI / ZANIMLJIVOSTI   >  O výročí narození Ludvíka Kuby / O godišnjici rođenja Ludvika Kube

O výročí narození Ludvíka Kuby – V letošním roce uplyne 160 let od narození malíře, hudebníka, etnologa, spisovatele a sběratele lidových písní Ludvíka Kuby, slavného Čecha, velké renesanční osobnosti slovanského světa a učence Dalmácie. Ludvík Kuba věnoval největší část svého života praktickému studiu slovanských lidových písní, krojů a zvyků a bývá považován za zakladatele slovanské hudební folkloristiky. Do Chorvatska a Dalmácie podnikl několik sběratelských cest mezi lety 1889–1892 a další menší pak až do roku 1912. Většina jeho zápisů lidových písní byla vůbec první a takto možná řadu lidových písní zachránil. V ČR byl jako vůbec první malíř v r. 1945 vládou jmenován národním umělcem. Předtím, v době první republiky byl jmenován čestným doktorem Univerzity Karlovy, čestným členem Jugoslávské akademie věd a umění v Záhřebu nebo francouzské Société de musicologie.

O godišnjici rođenja Ludvika Kube – Ove godine se obilježava 160. obljetnica rođenja slikara, glazbenika, etnologa, književnika i sakupljača pučkih pjesama Ludvika Kube. Radi se, naime, o slavnome Čehu, velikoj renesansnoj osobnosti slavenskoga svijeta i učenjaku Dalmacije. Ludvik Kuba najveći dio svog života posvetio je praktičnom proučavanju slavenskih narodnih pjesama, nošnji i običaja te se smatra utemeljiteljem slavenske glazbene folkloristike. Od 1889. do 1892. godine ostvario je nekoliko sakupljačkih putovanja u Hrvatsku odnosno Dalmaciju te i nekoliko manjih putovanja kasnije do 1912. godine. Većina njegovih notacija bili su prvi zapisi narodnih pjesama i na taj način je možda od zaborava spasio brojne narodne pjesme. Godine 1945. bio je prvi slikar u Češkoj Republici kojeg je vlada imenovala nacionalnim umjetnikom. Prije toga imenovan je počasnim doktorom Karlova sveučilišta, počasnim članom Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti i francuske Société de musicologie.

Sažetke pripremio: Alen Janota

Autor izvornog teksta: Jaroslav Kuba