Top
  >  SVAZ ČECHŮ / SAVEZ ČEHA   >  Nová soutěž v recitování v českém jazyce / Novo natjecanje u recitiranju na češkom jeziku

Nová soutěž v recitování v českém jazyce – Jedním z hlavních cílů Svazu Čechů od jeho založení je zachování českého jazyka. K tomuto účelu určitě přispěje také nová akce nazvaná Krasomluva. Jedná se o soutěži v recitování v českém jazyce, kterou uspořádal Svaz Čechů na podnět Ilony Kirchnerové a Jitky Staňové Brdarové. První ročník se konal 23. dubna v místnostech Svazu Čechů a výjimečné dovednosti v této disciplíně k velké radosti odborné poroty i iniciátorek soutěže předvedli ti, kterým v budoucnu zůstane úkol zachování českého jazyka – žáci základních škol.

Novo natjecanje u recitiranju na češkom jeziku – Jedan od glavnih ciljeva od samog osnutka Saveza Čeha u RH je očuvanje češkog jezika. Toj zadaći svakako će pridonijeti i nova manifestacija nazvana Krasomluva. Radi se o natjecanju u recitiranju na češkom jeziku koje je na prijedlog Ilone Kirchner i Jitke Stanja Brdar organizirao upravo Savez Čeha. Prvo izdanje odvijalo se 23. travnja u prostorijama Saveza Čeha, a iznimnu vještinu u ovoj disciplini, na veliku radost stručnog žirija i idejnih začetnica natjecanja, prikazali su upravo oni kojima će u budućnosti pripasti zadaća očuvanja češkog jezika – učenici osnovnih škola.

Sažetke pripremio: Alen Janota

Autor izvornog teksta: Alen Janota

Autor fotografija: Alen Janota