Top
  >  MINULOST / PROŠLOST   >  Nežádaná tiskařská „pomoc“ / Neželjena tiskarska “pomoć”

Nežádaná tiskařská „pomoc“

Z Jednoty číslo 14 z roku 1974 jsme se dozvěděli o záhadné bytosti novinářského a tiskařského oboru zodpovědné za záhadná zmizení písmenek anebo celých vět a jejich opětovné objevování na úplně nečekaném místě. Přestože jsem se vždy domníval, že takový tajemný a vtipný pomocník existuje, nedokázal jsem ho pojmenovat. Moudrosti z minulosti nás poučí, že tento záhadný skřítek je šotek, nejčinnější je v noci a jeho pracovní místo je právě tiskárna. Před padesáti lety tak „udeřil“ na nově zavedenou rubriku Mládí 74 a téměř v každém čísle Jednoty byly zaznamenány jeho zásahy. Dále si přečtěte originální hlášení o jeho obětavé činnosti uveřejněné před padesáti lety:

„Vy nevíte, kdo je tiskařský šotek? To je takový malý skřítek, který vždycky v noci sazečům v tiskárně zpřehází sazbu, a noviny pak vyjdou s chybami. I daruvarská tiskárna má takového šotka, který však byl už znuděn známými stránkami v Jednotě. Po Novém roce se mu však otevřelo nové pole působnosti – stránky pro mládež – Mládí 74. Tiskařský šotek toho plně využívá.“

Neželjena tiskarska “pomoć”

U Jednoti broj 14 iz 1974. doznali smo za tajanstveno biće novinarske i tiskarske struke odgovorno za tajanstveni nestanak slova ili cijelih rečenica te njihovo ponovno pojavljivanje na posve neočekivanom mjestu. Iako sam uvijek mislio da takav tajanstveni i šaljivi pomoćnik postoji, nije mi uspjelo imenovati ga. Mudrosti iz prošlosti nas uče da je ovaj tajanstveni vilenjak Šotek, najaktivniji je noću, a njegovo radno mjesto je upravo tiskara. Prije 50 godina je tako udario na novouvedenu rubriku Mladi 74 i gotovo u svakom broju Jednote bile su zabilježene njegove intervencije. U nastavku pročitajte originalnu objavu o njegovoj požrtvovnoj djelatnosti objavljenu prije 50 godina:

„Vi ne znate što je tiskarski Šotek? To je jedan mali vilenjak koji uvijek noću u tiskari slagarima pobrka tiskarski slog pa novine izađu s greškama. I daruvarska tiskara ima takvog Šoteka kojem su već dosadile poznate stranice u Jednoti. Nakon Nove godine otvorilo mu se novo polje djelovanja – stranice za mladež Mladi 74. Tiskarski Šotek to u potpunosti iskorištava.”

 

*Posrijedi je igra riječi jer Šotek, patuljak iz zapadoslavenske mitologije, u češkom jeziku je ujedno i naziv za zatipak (tipfeler)

Pripremio: Alen Janota