Top
  >  MINULOST / PROŠLOST   >  Nicnedělání není odpočinek?! / Ne raditi ništa nije odmor?!

Nicnedělání není odpočinek?!

„Každý na sobě může totiž vyzkoušet, že i po největší nebo sebevyčerpávající námaze odpočinek spojený s mírným pohybem je zpravidla účinnější než ono „nicnedělání“, pasívní odpočinek, který je ještě dnes ideálem řady lidí.“

Takto se o odpočinku psalo v Jednotě číslo 17 před padesáti lety. „Nezbytnost aktivního odpočinku je už více než 40 let zdůvodňována řadou různých lékařských, fyziologických, psychologických a dalších výzkumů, a přece se mu v praxi věnuje zatím jen nepatrná pozornost,“ psala dále Jednota v roce 1974 na toto dodnes aktuální téma. Nabízela tehdy také vysvětlení, oč vlastně jde:

„Aktivní odpočinek je v podstatě střídání činnosti a někdy ho vlastně provozujeme, aniž si to uvědomujeme (například při zahrádkaření, sportování aj.). Jednostrannou činnost, tak typickou pro současnou dobu, je tedy vhodné vyměnit za činnost pohybově náročnější a všestrannější, která může uvolnit, vyrovnat, prokrvit ty části těla, které jsou v naší pracovní i běžné činnosti zatížené buď jednostranně, nebo nedostatečně.“ 

Ne raditi ništa nije odmor?!

„Svatko može sam isprobati da je nakon najvećeg ili samoiscrpljujućeg napora odmor povezan s mirnim kretanjem u pravilu učinkovitiji, nego ne raditi ništa, nego pasivni odmor koji je još i danas ideal mnogih ljudi.”

Tako se o odmoru pisalo u Jednoti broj 17 prije 50 godina. „Potreba za aktivnim odmorom već se više od 40 godina objašnjava raznim liječničkim, fiziološkim, psihološkim i drugim istraživanjima, a ipak joj se u praksi zasad posvećuje tek mala pozornost”, pisala je dalje Jednota 1974. o ovoj do danas aktualnoj temi. Tada je ponudila i objašnjenje o čemu se zapravo radi:

„Aktivni odmor je u osnovi izmjena aktivnosti i nekad ga zapravo provodimo, a da toga nismo ni svjesni (na primjer vrtlarenjem, sportom…). Jednostranu aktivnost, tako tipičnu za suvremeno doba, stoga treba zamijeniti aktivnošću koja je, što se kretanja tiče, napornija i svestranija, koja može opustiti, uravnotežiti i prokrviti one dijelove tijela koji su u našem radu i svakodnevnoj aktivnosti opterećeni jednostrano ili nedovoljno.“

Pripremio: Alen Janota