Top
  >  MINULOST / PROŠLOST   >  Na východě nic nového / Na istoku ništa novo

Na východě nic nového – „Alžír a Saúdská Arábie oznámily, že vydaly zákaz vývozu ropy do Spojených států. Alžír prohlásil, že přeruší dodávky ropy také do Nizozemí s ohledem na holandskou podporu poskytovanou Izraeli,“ čteme v Jednotě z roku 1973. Ze starých Jednot často vybíráme téma, která jsou i v dnešní době aktuální, s úmyslem poukázat na to, jak málo se věci mění a jak pomalu se problémy řeší. Bohužel, i tentokrát to bude takový případ.

 Z Jednoty číslo 45 z roku 1973 jsme vyhledali několik článku o válečném dění na blízkém východě. Když porovnáme zprávy, které každodenně vídáme v televizních zpravodajstvích o situaci v Izraeli a pásmu Gazy s válečným stavem mezi Izraelem a Egyptem před padesáti lety, přijdeme k závěru, že toto území je neustále vřící kotel. Titulky článku v Jednotě vztahující se na válku před padesátí lety zněly – Nafta jako zbraň a Nelze očekávat nic dobrého. Zvlášť ten druhý byl neomylně pravdivý a platí dodnes.

Na istoku ništa novo – „Alžir i Saudijska Arabija objavili su da su zabranili izvoz nafte u SAD. Alžir je objavio da prekida isporuku nafte i Nizozemskoj s obzirom na njenu potporu Izraelu”, čitamo u Jednoti iz 1973. Iz starih Jednota često biramo teme koje su aktualne i u današnje doba, kako bismo ukazali na to kako se stvari malo mijenjaju i kako se polako problemi rješavaju. Nažalost, i ovaj put će biti takav slučaj.

U Jednoti broj 45 iz 1973. potražili smo nekoliko članaka o ratnim zbivanjima na Bliskom istoku. Kad usporedimo izvještaje koje svakodnevno vidimo u televizijskim vijestima o situaciji u Izraelu i pojasu Gaze s ratnim stanjem između Izraela i Egipta prije 50 godina, dolazimo do zaključka da je to područje neprestano kipući kotao. Naslovi članka u Jednoti koji su se odnosili na rat prije 50 godina glasili su – Nafta kao oružje i Ne može se očekivati ništa dobro. Posebno je ovaj drugi bio nepogrešivo točan i vrijedi do danas.

Pripremio: Alen Janota