Top
  >  MINULOST / PROŠLOST   >  Moje generace jede na Eurovizi / Moja generacija ide na Euroviziju

Moje generace jede na Eurovizi

V Jednotě číslo 13 z roku 1974 jsme objevili článek o výběru jugoslavského představitele na soutěž Eurovize. Bývalý stát měla téhož roku na mezinárodní hudební soutěži zastupovat Korni grupa ve složení Kornelije Kovač, Vladimir Furduj, Josef Bolček, Bojan Hreljac a Zlatko Pejaković. Korni grupa byla s písní Moja generacija jako chorvatský zástupce zvolena na opatijském hudebním festivalu, o kterém se ve stejném článku dozvídáme, že „je chronicky nemocný“ a že by jeho opakování v příštím roce snad ani nemělo smysl. Důvody onemocnění festivalu novinář dále v článku odůvodňuje takto:

„Skladatelé často znají členy poroty a zasílají proto písně, které se budou líbit porotě, ve které zasedají lidé s názory na hudbu pokulhávajícími nejméně deset let za dneškem. Jiní se chtějí co nejvíce přiblížit písni, která v tom roce na eurovizní soutěži zvítězila, ale neuvědomují si, že Evropa každým rokem módu mění, a tak se obyčejně za ní opozdíme. Uvidíme, jak to dopadne letos, kdy posíláme něco našeho. Zatím zůstávají jen předpovědi, hádky a domněnky o nutnosti nových pokusů vyléčit nebo nepořádat „Opatije“.“

Moja generacija ide na Euroviziju

U Jednoti broj 13 iz 1974. našli smo članak o izboru jugoslavenskog predstavnika na natjecanju Euroviziji. Bivšu državu trebala je te godine na međunarodnom glazbenom natjecanju predstavljati Korni grupa u sastavu Kornelije Kovač, Vladimir Furduj, Josef Bolček, Bojan Hreljac i Zlatko Pejaković. Korni grupa je s pjesmom Moja generacija kao hrvatski predstavnik bila izabrana na opatijskom glazbenom festivalu o kojem u istom članku doznajemo da je „kronično bolestan” i da njegovo ponavljanje iduće godine valjda ne bi imalo niti smisla. Razloge oboljenja festivala novinar dalje u članku obrazlaže ovako:

„Skladatelji često poznaju članove žirija i zato šalju pjesme koje će se svidjeti žiriju u kojem sjede ljudi s pogledima na glazbu koji zaostaju barem deset godina za današnjicom. Drugi se žele što više približiti pjesmi koja je te godine pobijedila na eurovizijskom natjecanju, ali ne shvaćaju da Europa svake godine mijenja modu i tako obično za njom kasnimo. Vidjet ćemo kako će ispasti ove godine kad šaljemo nešto naše. Zasad preostaju samo prognoze, svađe i pretpostavke o nužnosti novih pokušaja da se Opatija izliječi ili ne održava.”

Pripremio: Alen Janota