Top
  >  MINULOST / PROŠLOST   >  Mistr spí už století – verše žijí, neblednou / Majstor spava već stoljeće – stihovi žive, ne blijede

Mistr spí už století – verše žijí, neblednou  „V prvních dnech roku 1924 před padesáti lety Jiří Wolker zemřel, ale vytvořil za svůj krátký život živé a trvalé dílo, které přesahuje svou dobu daleko ještě za naše dny.“

Těmito větami připomněla Jednota číslo 6 v roce 1974 padesáté výročí úmrtí věhlasného básníka Jiřího Wolkra. „Básník čistého srdce,“ zněl tehdy titulek článku, a hned v první větě nacházíme také odpovídající slova starého řeckého filosofa: „Koho bozi milují, umírá mlád.“ Jiří Karel Wolker byl český básník, představitel tzv. proletářské poezie, který zemřel 3. ledna v roce 1924 ve věku 23 let. Na titulní stránce téže Jednoty vyšla báseň zesnulého mistra veršů s názvem Moře.

 

Majstor spava već stoljeće – stihovi žive, ne blijede – „Prvih dana 1924. prije 50 godina umro je Jiří Wolker, ali za svog kratkog života stvorio je živo i trajno djelo koje nadilazi njegovo vrijeme još daleko nakon naših dana.”

Tim rečenicama podsjetila je Jednota broj 6 u 1974. na 50. godišnjicu smrti proslavljenog pjesnika Jiříja Wolkera. „Pjesnik čistog srca,” glasio je tada naslov članka i odmah u prvoj rečenici nalazimo i odgovarajuće riječi grčkog filozofa: „Koga bogovi vole, umire mlad.” Jiří Karel Wolker bio je češki pjesnik, predstavnik tzv. proleterske poezije koji je mlad umro 3. siječnja 1924 u dobi od 23 godine. Na naslovnoj stranici Jednote izašla je pjesma umrlog majstora stihova s nazivom More.

Pripremio: Alen Janota