Top
  >  UVODNIK / UVODNIK   >  Maškary zimu vyprovodily, může nastat jaro / Maškare su ispratile zimu, može doći proljeće
Jirinkla300x300

Autor teksta: Jirina Horki

Maškary zimu vyprovodily, může nastat jaro – Zanedlouho poté, co jsme slavnostně a nadšeně uvítali nový rok, nastoupilo další veselé a bláznivé období – období masopustu, které vždy přináší radost a dobrou náladu. Během čtyř týdnů na přelomu ledna a února se ve městech a vesnicích konaly maškarní obchůzky, bály a programy pro nejmladší.

Každý, kdo má rád veselí, maskování a předstírání, že je někým jiným, si mohl užít masopustu a veselice dosyta. Zájemce lákaly tradiční a typické obchůzky, jako byla česká Růžičková koleda ve Zdencích nebo mezuračské a končenické maškary, ale i daruvarský masopustní průvod městem přinesl spoustu nových a poutavých kostýmů. O nic méně veselé nebyly ani maškarní bály v Záhřebu, Kaptole a Dežanovci, ani obchůzky v Sirači, Lipovci, Dolanech nebo Horním Daruvaru, kde se každý mohl přestrojit podle své vůle. V maskování se rády předvádějí i děti mateřských a žáci základních škol, které se zúčastnily mnohých masopustních událostí.

Bujaré masopustní období důstojně uzavřela maškarní obchůzka v Končenicích, kterou si s rodinou nikdy nenecháme ujít. Je to tím, že odtud pocházíme a s touto, dnes široko daleko známou událostí jsme vyrůstali a každoročně se na ni těšili. Jako mladí jsme v ní i účinkovali – manžel jako postava v průvodu a já s kamarádkami pomáhala při organizaci a maskování. S děvčaty jsme potom celý den průvod doprovázely. Večer se konala maškarní zábava. Těší mě, že se tato jedinečná maškarní obchůzka během let nemění. Je pořád stejná, a přesto vždy lákavá, zajímavá a věrná tradici. Stačí jen ohlásit, kdy se bude konat, a ti, kdo ji znají a sledují, přesně vědí, kdy mají přijít a co mohou očekávat. Především spoustu pobavení se známými, dobré nálady, hudby, tance, dovádění a tradičního masopustního pohoštění. Maškary v Končenicích jsou oblíbené mezi zájemci z blízkého i vzdálenějšího okolí, zvlášť mezi bývalými vesničany, kteří tam už nežijí. Je to příležitost vrátit se do rodné vsi, myšlenkami do mládí a alespoň v tom jednom dnu se setkat a pobavit se starými kamarády, sousedy a známými.

Bláznivé období masopustních radovánek skončilo a s popeleční středou nám nastává období půstu, klidu a odříkání. Zimu jsme vyprovodili, může nastat jaro. Vždyť se už vzbudila travička, voní první jarní kvítí a lidé také pocítí jarní energii a plní nových sil uvítají první svátky jara.

Maškare su ispratile zimu, može doći proljeće – Nedugo nakon što smo svečano i oduševljeno dočekali novu godinu, uslijedilo je drugo veselo i ludo razdoblje – doba karnevala koje uvijek donosi radost i dobro raspoloženje. Tijekom četiri tjedna, na prelazu iz siječnja u veljaču, u gradovima i selima održale su se maškarane povorke, balovi i programi za najmlađe.

Svatko tko voli veselje, maskiranje i predstavljati se da je netko drugi mogao se do sita nauživati karnevala i veselja. Zainteresirane su privlačili tradicionalne i tipične povorke kao što je bila češka Ružičkina koleda u Zdencima ili međuričke i končaničke maškare, ali i daruvarska karnevalska povorka kroz grad donijela je mnogo novih i privlačnih kostima. Ništa manje veseli nisu bili niti maškarani balovi u Zagrebu, Kaptolu i Dežanovcu, kao ni ophodi u Siraču, Ljudevit Selu, Doljanima ili Gornjem Daruvaru gdje se svatko mogao preobući po svojoj volji. U maskiranju prednjače djeca iz dječjih vrtića, kao i učenici osnovnih škola koji su sudjelovali u mnogim karnevalskim događanjima.

Razuzdano karnevalsko razdoblje dostojno je zaključila maškarana povorka u Končanici koju ja i obitelj nikad ne propuštamo. Radi se o tome da od tamo potječemo i da smo s tim danas nadaleko poznatim događanjem odrastali i svake se godine zbog njega veselili. Kao mladi smo u njemu i sudjelovali – suprug kao lik u povorci, a ja sam s prijateljicama pomagala u organizaciji i maskiranju. Zatim smo s djevojkama cijeli dan pratile povorku. Na večer se održavala maškarana zabava. Drago mi je da se ta jedinstvena maškarana povorka tijekom godina ne mijenja. Stalno je ista i zato uvijek privlačna, zanimljiva i vjerna tradiciji. Dovoljno je samo objaviti da će se održati i oni koji ju poznaju i slijede točno znaju gdje trebaju doći i što mogu očekivati. Prije svega puno zabave s poznatima, dobro raspoloženje, glazbu, ples, šalu i tradicionalnu karnevalsku zakusku. Maškare u Končanici uvijek su omiljene među zainteresiranima iz bliže i daljnje okolice, posebno među bivšim stanovnicima koji ondje više ne žive. To je prilika vratiti se u rodno selo, u mislima, u mladost i barem se u tom jednom danu susresti i podružiti sa starim prijateljima, susjedima i znancima.

Ludo razdoblje karnevalskih radosti je završilo i s  pepelnicom nam nastupa doba korizme: mira i odricanja. Zimu smo ispratili, može doći proljeće. Pa već se probudila travica, miriše prvo proljetno cvijeće, a i ljudi osjećaju proljetnu energiju i puni novih snaga dočekuju prve proljetne blagdane.