Top
  >  OZNÁMENÍ / NAJAVE   >  Zveme vás na krajanské událostí: březen a duben 2024

LIDOVÁ KNIHOVNA
A ČÍTÁRNA DARUVAR

Čtvrtek 21. března

Kreativní tvoření

s českými besedami Daruvarský Brestov, Garešnica, Horní Daruvar, Lipovec, Lipovlany a s učitelkami z České republiky
České oddělení, 16–18 h

SVAZ ČECHŮ V RCH A ČESKÁ BESEDA LIPOVEC

Divadelní přehlídka

Pátek 22. března

Vystoupí české besedy Lipovec, Střežany, Tréglava, společně Dolany a Šibovec a Verovice.

Sobota 23. března

Vystoupí české besedy Prekopakra, Sisak, Rijeka, Holubňák, Záhřeb a Bjelovar.

Český dům v Lipovci, 18 h

ČESKÁ BESEDA HERCEGOVEC

Sobota 23. března

Josefovský večírek

Vystoupí české besedy Kaptol a Hercegovec a KUS Banova Jaruga.

Masarykův dům v Hercegovci, 19.30 h

Sobota 13. dubna

Končenice – Oslava výročí Končenické chasy

Čtvrtek 18. dubna

Škola Daruvar – Jarní besídka

Pátek 19. dubna

Škola Daruvar – Den otevřených dveří

19.–21. dubna

Rijeka – Víkend moderního tance

Úterý 23. dubna

Daruvar – Krasomluva – soutěž v recitování dětí

Pátek 26. dubna

Daruvar – Besední večer

Úterý 30. dubna

Horní Daruvar – Stavění májky

Mezurač – Stavění májky, volební valná hromada
a kulturní večer

Sobota 4. května

Daruvar – Hostování divadla z Letohradu