Top
  >  OZNÁMENÍ / NAJAVE   >  Krajanské událostí: březen 2024

ČESKÁ BESEDA DOLANY

Oslava 25. výročí založení pěvecké skupiny Berušky

Sobota 2. března

Místní dům v Dolanech, 19 h

ČESKÁ BESEDA MEZURAČ

Divadelní večírek

Sobota 2. března

Vystoupí Česká beseda Záhřebského županství a Městský svaz kulturních sdružení (Gradski savez KUD-ova) města Kutina.

Národní dům v Mezurači, 18.30 h

Divadelní večírek

Sobota 2. března

Vystoupí české besedy Holubňák, Dolní Střežany, Jazvenik a domácí

Místní dům v Tréglavě, 19 h

ČESKÁ BESEDA ŠIBOVEC

Valná hromada

Sobota 2. března

Vystoupí České besedy Lipovec, Končenice a domácí skupiny

Český dům v Šibovci, 19.30 h

ČESKÁ OBEC BJELOVAR

Večer evergreenů

Sobota 2. března

Český dům v Bjelovaru, 19 h

ČESKÁ BESEDA OBCE LIPOVLANY

Tvořivá dílna
Vstříc Velikonocům

Neděle 3. března

Účinkují české besedy Dežanovec, Lipovec, Daruvarský Brestov, Garešnica a Lipovlany, KPD Karpati Lipovlany a Spolek důchodců obce Lipovlany.

Společenský dům v Lipovlanech, 14 h

ČESKÁ BESEDA RIJEKA

Valná hromada

Sobota 9. března

Český dům v Rijece, 18 h

ČESKÁ BESEDA HOLUBŇÁK

Program k Mezinárodnímu dni žen

Sobota 9. března
Vystoupí české besedy Dolní Střežany, Šibovec, Tréglava, Daruvarský Brestov a domácí.

Český dům v Holubňáku, 19 h

22.–23. března

Lipovec – Divadelní přehlídka