Top
  >  KRAJANSKÝ ŽIVOT / MANJINSKI ŽIVOT   >  Výstava v Praze o vzájemné pomoci dvou států / Izložba o uzajamnoj suradnji dviju država u Pragu

Výstava v Praze o vzájemné pomoci dvou států – V prostranství Jižních zahrad Pražského hradu se 2. dubna 2024 konala vernisáž putovní výstavy „Milí Češi, zdravíme z Chorvatska“. Výstava vypráví příběh o pomoci, kterou Česká republika poskytla stovkám dětí z Daruvarska, jimž nabídla zázemí, zatímco jejich domovy pustošila válka. Nezapomíná ovšem ani na druhou část, a to na pomoc, jež z Chorvatska přišla, když Česko zasáhly přírodní katastrofy. O válce a vzájemné pomoci a spolupráci mezi dvěma státy na vernisáži výstavy hovořili hosté a pamětníci. Výstava je bilingvní, v česko-anglické verzi bude k vidění v Jižních zahradách na Pražském hradě do konce dubna, poté bude do konce května na Karlově náměstí v Praze a následně se přesune do Brna. Během letní turistické sezóny bude výstava nabídnuta k vidění na několika místech v Chorvatsku.

Izložba o uzajamnoj suradnji dviju država u Pragu – Dana 2. travnja 2024. godine u Južnim vrtovima Praškog dvorca održana je svečana izložba nazvana – Dragi Česi, šaljemo pozdrav iz Hrvatske. Izložba u prvom redu govori o pomoći Češke za vrijeme Domovinskoga rata u Hrvatskoj, kada je pružila utočište stotinama djece s daruvarskog područja te ih zaštitila od ratnih strahota. Međutim, ne zaboravlja se drugi dio, odnosno pomoć koja je došla iz Hrvatske kada su Češku pogodile prirodne katastrofe. O uzajamnoj pomoći i suradnji dviju država na otvorenju izložbe govorili su uzvanici i svjedoci toga vremena. Izložba je dvojezična, u češko-engleskoj verziji bit će izložena u Južnim vrtovima Praškog dvorca do kraja travnja, zatim će biti na Karlovom trgu u Pragu do kraja svibnja, a zatim će se preseliti u grad Brno. Tijekom ljetne turističke sezone izložba će biti prikazana i u nekoliko mjesta u Hrvatskoj.

Sažetke pripremio: Alen Janota

Autor izvornog teksta: Zuzana Hubinková

Autor fotografija: Zuzana Hubinková