Top
  >  KRAJANSKÝ ŽIVOT / MANJINSKI ŽIVOT   >  Volební valná hromada v Mezurači / Izborna skupština u Međuriću

Volební valná hromada v Mezurači – Členové České besedy Mezurač a jejich hosté se 30. dubna sešli na 105. řádné valné hromadě tohoto úspěšného spolku. Vzhledem k tomu, že shromáždění mělo volební charakter, kromě zprávy o práci za uplynulý rok a přípravy plánů na další období, shromáždění udělilo absolutorium dosavadnímu správnímu a dozorčímu výboru a zvolilo nové vedení. Členové Besedy vyjádřili svou důvěru dosavadnímu předsedovi Veliboru Potužákovi, který bude tuto funkci zastávat i v dalším období. Před služební části shromáždění byla postavena májka a poté se konal program, ve kterém spolu s domácími skupinami vystoupila pěvecká skupina Matice slovenské Mezurač.

Izborna skupština u Međuriću – Članovi Češke besede Međurić i njihovi gosti okupili su se 30. travnja na 105. godišnjoj skupštini ovog uspješnog društva. Pošto je skupština bila izbornog karaktera, osim izvještaja o radu u prošloj godini i pripreme planova za iduće razdoblje okupljeni su razriješili stari upravni i nadzorni odbor te izabrali novo vodstvo. Svoje povjerenje članovi Besede izrazili su dosadašnjem predsjedniku Veliboru Potužaku koji će ovu funkciju obnašati i u novom mandatu. Uoči službenog dijela skupštine postavljeno je majsko drvo te je zatim održan kulturno-umjetnički program u kojemu je uz domaće skupine nastupila i pjevačka skupina Matice slovačke Međurić.

Sažetke pripremio: Alen Janota

Autor izvornog teksta: Alen Janota

Autor fotografija: Alen Janota