Top
  >  KRAJANSKÝ ŽIVOT / MANJINSKI ŽIVOT   >  Volební valná hromada České besedy Sisak / Izborna skupština Češke besede Sisak

Volební valná hromada České besedy Sisak – Členové České besedy Sisak a jejich hosté se sešli 8. června na valném shromáždění. Protože vedení spolku vypršel dvouletý mandát, měla valná hromada také volební charakter. V zprávě o činnosti v uplynulém roce byl mimo jiné zdůrazněn hlavní problém nedostatku prostoru pro vystupování, který je důsledkem katastrofálního zemětřesení. Po zprávě o činnosti jednotlivých skupin bylo veřejným hlasováním zvoleno nové vedení Besedy. Byl připraven plán práce a finanční plán na rok 2025 a po oficiální části vystoupila domácí pěvecká a taneční skupina.

Izborna skupština Češke besede Sisak – Članovi Češke besede Sisak i njihovi gosti okupili su se 8. lipnja na godišnjoj skupštini. Kako je vodstvu udruge istekao dvogodišnji mandat, skupština je imala izborni karakter. U izvještaju o radu istaknut je između ostalog veliki problem nedostatka prostora za nastupe koji je posljedica katastrofalnog potresa. Nakon izvještaja o radu pojedinih skupina javnim glasovanjem izabrano je novo vodstvo Besede. Pripremljeni su plan rada i financijski plan za 2025. godinu, a nakon službenog dijela nastupile su domaća pjevačka i plesna skupina.

Sažetke pripremio: Alen Janota

Autor izvornog teksta: Alen Janota

Autor fotografija: Alen Janota