Top
  >  KRAJANSKÝ ŽIVOT / MANJINSKI ŽIVOT   >  Volební valná hromada České besedy Jazvenik / Izborna skupština Češke besede Jazvenik

Volební valná hromada České besedy Jazvenik – V Sisacko-moslavinském županství působí malý, ale činný spolek – Česká beseda Jazvenik. Členové spolku a jejich hosté se sešli v sobotu 16. března na volebním shromáždění, aby zhodnotili činnost v uplynulém roce a připravili plány na další období. Po přijetí zprávy o činnosti Besedy a pěvecké a folklorní skupiny, finanční zprávy a zprávy dozorčího výboru shromáždění udělilo absolutorium dosavadnímu vedení a následně přijalo návrh nového složení správního a dozorčího výboru. Ještě před začátkem oficiální části shromáždění vystoupila domácí pěvecká skupina.

Izborna skupština Češke besede Jazvenik – U Sisačko-moslavačkoj županiji djeluje malena, ali iznimno vrijedna udruga – Češka beseda Jazvenik. Članovi udruge i njihovi gosti okupili su se u subotu 16. ožujka na izbornoj skupštini kako bi analizirali aktivnost u prošloj godini te pripremili planove za iduće razdoblje. Nakon usvajanja izvještaja o radu Besede te pjevačke i folklorne skupine, financijskog izvješća i izvještaja nadzornog odbora, skupština je razriješila dužnosti dosadašnje vodstvo te nakon toga usvojila prijedlog novog sastava upravnog i nadzornog odbora. Prije samog početka službenog dijela skupštine nastupila je domaća pjevačka skupina.

Sažetke pripremio: Alen Janota

Autor izvornog teksta: Ana-Maria Štruml-Tuček

Autor fotografija: Ana-Maria Štruml-Tuček