Top
  >  KRAJANSKÝ ŽIVOT / MANJINSKI ŽIVOT   >  Volební valná hromada v Hercegovci / Izborna skupština Češke besede Hercegovac

Izborna skupština Češke besede Hercegovac – Češka beseda Hercegovac održala je 11. studenog u Masarykovu domu svoju izbornu skupštinu. Više od pedeset okupljenih članova društva analiziralo je aktivnost društva u 2022. godini, pripremilo plan rada i financijski plan za iduću godinu te izabralo novi upravni i nadzorni odbor. Nakon desetljeća je s pozicije predsjednice Besede odstupila Maja Angjal Tutić, te se ovom prigodom zahvalila članovima za strpljenje i suradnju. Nakon službenog dijela skupštine održan je kulturno-umjetnički program u kojemu su nastupile dvije plesne skupine i puhački orkestar Češke besede Hercegovac.

Volební valná hromada v Hercegovci – Česká beseda Hercegovec uspořádala 11. listopadu v Masarykově domě volební valnou hromadu. Padesátka přítomných členů zhodnotila činnost spolku v roce 2022, schválila plán práce a finanční plán na rok příští a zvolila nové vedení spolku. Po desetiletém období se s funkcí předsedkyně Besedy rozloučila Mája Angjalová Tutićová a zároveň poděkovala členům spolku za veškerou spolupráci a trpělivost. Po pracovní části shromáždění vystoupily domácí taneční skupiny Světlušky a Manželské páry a besední dechový orchestr.

Sažetke pripremio: Alen Janota

Autor izvornog teksta: Alen Janota

Autor fotografije: Alen Janota