Top
  >  KRAJANSKÝ ŽIVOT / MANJINSKI ŽIVOT   >  Vyšel nový Český lidový kalendář / Iz tiska je izašao novi Češki pučki kalendar

Vyšel nový Český lidový kalendář – O něco později, než jsme čekali, můžeme s potěšením říci – nový Český lidový kalendář je tady! Obsahově se neliší od těch vydaných v posledních letech a vnitřek kalendáře i nástěnný kalendář zdobí ilustrace krajanské výtvarnice Danušky Doležalové-Baltové. V části věnované výročím se nahlašuje sté výročí založení Besedy v Dežanovci, zmíněno je také sté výročí Besedy v Kaptole a dvacáté výročí Besedy v Bjeliševci. První část obsahuje také literární díla menšinových autorů a články s historickou a odbornou tematikou. Druhá část kalendáře obsahuje zprávy o činnosti Svazu Čechů, českých besed, škol, školek, Nadace Rafaela Pávíčka, Ústřední knihovny za českou menšinu v Chorvatsku, sněmového poslance, zástupkyně župana, Koordinace rad a představitelů české národnostní menšiny a Chorvatsko-české společnosti.

Iz tiska je izašao novi Češki pučki kalendar – Nešto kasnije, nego što smo očekivali, možemo sa zadovoljstvom reći – novi Češki pučki kalendar je tu! Sadržajno se ne razlikuje od izdanja iz prošlih godina a njegovu unutrašnjost kao i zidni kalendar krase ilustracije manjinske autorice Danuške Doležal-Balta. Rubrika s godišnjicama najavljuje stotu godišnjicu osnutka besede u Dežanovcu, spominje stotu obljetnicu besede u Kaptolu te dvadesetu godišnjicu besede u Bjeliševcu. Prvi dio isto tako obuhvaća literarna djela manjinskih autora te članke povijesne i stručne tematike. Drugi dio kalendara sadrži izvještaje o aktivnostima Saveza Čeha, čeških beseda, škola, vrtića, zaklade Rafael Paviček, Središnje knjižnice za češku manjinu u Hrvatskoj, saborskog zastupnika, zamjenice župana, Koordinacije vijeća i predstavnika češke nacionalne manjine te Hrvatsko-češkog društva.

Pripremio: Željko Podsednik