Top
  >  KRAJANSKÝ ŽIVOT / MANJINSKI ŽIVOT   >  Valná hromada v Záhřebu / Godišnja skupština u Zagrebu

Valná hromada v Záhřebu – Padesátka členů České besedy Zahřeb se sešla 11. května na řádné valné hromadě spolku, aby zhodnotili činnost v uplynulém roce, přijali některá rozhodnutí a připravili plány na nadcházející období. Veškeré aktivity v tomto roce jsou spojeny s oslavou 150. výročí založení Besedy; hlavní oslava úctyhodného jubilea by se měla konat 12. října. Podle podaných zpráv o činnosti byly všechny skupiny působící v rámci České besedy Záhřeb mimořádně aktivní a úspěšné a spolek se také v poslední době rozrostl o novou sekci – Klub mladých. Předložena byla také zpráva o aktivitách české školy.

Godišnja skupština u Zagrebu – Pedesetak članova Češke besede Zagreb okupilo se 11. svibnja na redovnoj godišnjoj skupštini društva kako bi ocijenili aktivnosti u protekloj godini, donijeli neke važne odluke te pripremili planove za nadolazeće razdoblje. Sve aktivnosti u ovoj godini vezane su upravo za obilježavanje 150. godišnjice osnutka Besede, a glavna proslava hvalevrijednog jubileja bi se trebala održati 12. listopada. Prema izvještajima o radu sve skupine koje djeluju pod okriljem Češke besede Zagreb su bile iznimno aktivne i uspješne, a udruga je odnedavno bogatija i za jednu novu sekciju – Klub mladih. Isto tako je bio podnesen i izvještaj o radu češke škole.

Sažetke pripremio: Alen Janota

Autor izvornog teksta: Željko Podsednik

Autor fotografija: Željko Podsednik