Top
  >  KRAJANSKÝ ŽIVOT / MANJINSKI ŽIVOT   >  Valná hromada v Lipovlanech / Godišnja skupština u Lipovljanima

Valná hromada v Lipovlanech – Členové České besedy obce Lipovlany se 11. května sešli na řádném ročním shromáždění, aby si vyslechli zprávu o činnosti v uplynulém roce a připravili plány na nadcházející období. Přes všechny obtíže byla činnost Besedy uspokojivá, plánované plány byly realizovány a Beseda se také zúčastnila akcí spřátelených spolků a místních akcí. Po oficiální části shromáždění a gratulacích hostů proběhl kulturně-umělecký program, ve kterém spolu s domácími skupinami vystoupili žáci Základní školy Josipa Kozarce z Lipovlan a mladé tanečnice ukrajinského spolku Karpaty.

Godišnja skupština u Lipovljanima – Članovi Češke besede Općine Lipovljani okupili su se 11. svibnja na redovnoj godišnjoj izvještajnoj skupštini kako bi saslušali izvještaj o radu u protekloj godini te pripremili planove za nadolazeće razdoblje. Usprkos svim poteškoćama aktivnosti Besede su bile zadovoljavajuće, zacrtani planovi su ostvareni, a stiglo se i gostovati kod prijateljskih društava i na mjesnim manifestacijama. Nakon službenog dijela skupštine i čestitki gostiju održan je kulturno-umjetnički program u kojemu su uz domaće skupine nastupili i učenici Osnovne škole Josipa Kozarca iz Lipovljana i mlade plesačice udruge Ukrajinaca Karpati.

Sažetke pripremio: Alen Janota

Autor izvornog teksta: Jirina Horki

Autor fotografija: Jirina Horki